bireysel çözümler

AFFINITY PROGRAMLARI
Affinity nedir?

Aralarında duygusal bağ olan topluluklardaki bireylerin bir araya gelerek grup oluşturmasıdır.

Bir şirket çalışanları, Marka grupları, futbol takımı taraftarlarının bir araya gelerek grup oluşturması örnek gösterilebilir.

Affinity Grup sigortalarının Müşteriye avantajı Nedir?

 1. Poliçe kapsamını isteğe bağlı olarak genişletme avantajı
 2. Fiyat avantajı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. – Mln Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ‘nin bugüne kadar affınıty projelerindeki tecrübe edindiği ve hizmet verdiği ürünler,

 1. Konut Sigortaları
 2. Kasko Sigortaları
 3. Sağlık Sigortaları

Kapsamlı Otomobil Sigortası 

Aracınızı tehdit edebilecek riskler:
Çarpma, çarpılma, yanma… Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör… Deprem ve yanardağ püskürmesi… Sel ve su baskını… Hırsızlık… Kullanım Kaybı… Yetkisiz kişilerce çekilme…Patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler.

Tüm Oto Sigortası güvence sağlar!
Tüm Oto Sigortası, bütün bu risklere karşı otonuzun uğrayacağı ziyan ve hasarları ve ayrıca üçüncü şahıslara karşı sorumlulukları sigorta eder.

Ayrıca; kusurunuzun bulunmadığı kanıtlandığı takdirde, sonraki yıllarda indiriminiz de devam eder. Size ait olmayan bir aracı kullanırken bile başkalarına vereceğiniz zararlar güvence altına alınır.

Poliçe süresi boyunca meydana gelebilecek araç değer artışlarına karşı enflasyondan korunma güvencesi sağlanır.
Sürücülüğünüze güveniyorsanız, muafiyetli poliçe ile daha uygun primle sigortalanma imkanı sağlanır. Herhangi bir kasko hasarından sonra aracınızın korunma, çekilme ve nakil masrafları teminat altına alınır. Sadece aracınızın değil sizinle birlikte seyahat edenlerin de uğrayacakları zararlar teminat altına alınır (ölüm, daimi sakatlık ve tedavi masrafları teminatı). Sigorta bedeli üzerinden %5 muafiyet uygulaması ile kasko net priminin %10’u nisbetinde ek prim ödeyerek deprem teminatını da temin edebilirsiniz.

Peşin prim ödemelerinde indirim sağlanır. İsterseniz, anlaşmalı servis hizmetinden faydalanmanızı sağlar.

Sigortalı Araç Tanımı ve Sigorta Kapsamı
Karayolunda kullanılabilen ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıt (otomobil). Bu tanım kapsamına, poliçede belirtilmeleri koşulu ile, taşıta monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıtta standartının dışında yer alan ilave aksesuar da ek prim karşılığı dahil edilebilir.

Feribot ile seyahat edilirken yurtiçi sularda araç otomatik olarak sigortalıdır; uluslararası sularda ise aracın yurtdışı teminatı varsa sigortalıdır.

Size ait aracın kullanılmasından doğan, işleten sıfatıyla maruz kalabileceğiniz sorumlulukları ve işleteni olmadığı başka bir aracı (bunun resmi belgelerle kanıtlanması gerekir) kullanmasından doğan sorumlulukları da üçüncü şahıs mali teminatı kapsamında sigorta eder.

Ev Sigortaları
Evinizi tehdit edebilecek riskler…

Yangın, yıldırım, infilak. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör. Hava ve kara taşıtları çarpması. Dahili su basması, sel nedenli su basması. Duman. Yakıt sızması. Hırsızlık. Kira kaybı. Geçici konut masrafları. Yangın mali sorumluluk. Fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, enkaz kaldırma masrafları.

Tüm Ev Sigortası güvence sağlar!
Tüm Ev Sigortası, bütün risklere karşı aşağıda tanımlanan konut binanızın ve/veya eşyalarınızın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı maddi zararları sigorta eder.
Ayrıca, Sigortalının ve birlikte oturan aile bireylerinin üçüncü şahıslara karşı sorumluluklarını da teminat altına alır.
İstenirse, deprem ve cam kırılması risklerini de teminat altına alır. İstenirse, fırtına ile meydana gelen TV, radyo, uydu antenleri ve güneş kollektörlerinin de hasarlarını teminat altına alır.

Diğer sigortalardan farklı olarak; evinizin ve eşyalarınızın sigorta bedellerini yeni değer üzerinden yaptırmanız halinde, hasar gören eski eşyalarınızın yerine yenisini alabilmenizi temin eder. Hasarsız geçen yıllarda, prim ödemelerinizde %30’a varan indirimler sağlar.

Peşin ödemelerde ise deprem ve yanardağ püskürmesi hariç %7,5 indirim uygulanır.

Konut Binası Tanımı ve Sigorta Kapsamı
Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış; tam kâgir olarak tanımlanan konut binası. Bu tanım kapsamına bina içindeki ve üzerindeki her çeşit sabit tesisat ve binayı tamamlayan şeyler (çatı malzemeleri, bacalar, su olukları vb. gibi) ile yapı tarzı tam kâgir olmak kaydı ile bina dışındaki garaj ve bahçıvan evi gibi eklentiler, bahçe avlu ve çevre duvarları, sabit yüzme ve süs havuzları ve sarnıçlar dahil; temeller, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler ve bina dışındaki heykeller gibi şeyler hariçtir.

Kat mülkiyeti mevzuatına tâbi konutların ortak kısımları da yukarıdaki tanımlar dahilinde sigorta kapsamına girer.

Konut Eşyası Tanımı ve Sigorta Kapsamı
Tanımı yapılan konut binası içinde sigortalıya ve onunla birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve çalışanlarına ait ev eşyası ve kişisel eşya. Bu kapsama, yapı tarzı tam kâgir olmak kaydı ile bina dışındaki garaj ve bahçıvan evi gibi eklentilerde bulunan (taşıtlar ve yedek parçaları dışında) -her türlü motorlu taşıtlar, karavanlar, tekneler ve bunların aksesuar ve yedekleri ile canlı hayvanlar eşya kapsamına girmez- ev eşyası ve kişisel eşya da dahildir.
Kat mülkiyeti mevzuatına tâbi konutların ortak kısımlarında bulunan ev eşyası ve kişisel eşya da yukardaki tanımlar dahilinde eşya kapsamına girer.

Sigorta kapsamı dışında kalan eşyalar: Her türlü para, döviz, çek kredi ve para kartı ve benzeri kartlar, pul kolleksiyonuna dahil olmayan pullar, hisse senetleri, tahvilleri kıymetli evrak, modeleri kalıplar, belgeler, el yazmaları, mıhlanmamış kıymetli taşlar, inciler ve benzerleri, çubuk külçe ve meskûk altın (kulplu veya kulpsuz) ve diğer kıymetli madenler.
Sorumluluk Sigortası

Riskler:
Evinizin balkonundan bir saksı düşüp komşularınıza, yoldan geçenlere veya park halinde bir araca zarar verebilir… Evinizde ev hizmetlerini yapan yardımcınız misafirinizin üzerine bir şey dökebilir…Evinizde yapılan boya sırasında, size ait merdiven kırılabilir ve boyacınız yaralanabilir… Siz alışveriş sırasında, süpermarkette zarara sebebiyet verebilirsiniz… Çocuğunuz top oynarken komşunuzun camını kırabilir… Evinizde beslediğiniz evcil hayvan komşularınıza veya misafirlerinize zarar verebilir… Bisikletle dolaşırken bir başkasına istemeden çarpar ve zarar verebilirsiniz… Amatör nitelikli sportif aktivitelerde, antrenman ve yarışlarda katılımcı olarak diğer sporculara istemeden zarar verebilirsiniz…

Sorumluluk Sigortası güvence sağlar!
Sorumluluk sigortası, bütün bu risklere karşı aile bireylerinin ve çevrenizin uğrayacağı maddi ve bedeni zararları sigorta eder.

Sorumluluk Sigortası Tanımı ve Sigorta Kapsamı
Borçlar Kanunu’nun 41. Maddesi özetle “gerek kasten gerekse ihmal, kayıtsızlık ve tedbirsiz davranış yüzünden, başkasına zarar veren kişi o zararı ödemek zorundadır” der.

Sorumluluk Sigortası, aile reisi olarak sizi, diğer aile bireylerini ve ev hizmetlerinde çalıştırdığınız kişileri; üçüncü şahıslara, ihmal veya tedbirsiz davranışlar sonucu verilebilecek maddi ve bedeni zararlara karşı güvence altına alır. Ayrıca; yanınızda çalıştırdığınız kişilere veya tamir, bakım için evinize gelebilecek kişilere karşı işveren olarak da teminat altındasınız (kasti hareketler sonucu verilecek zararlar teminat altında değildir).

Sağlık Sigortaları
18-64 yaş arasındaki herkesin (18 yaşından küçükler ancak bir velisinin vesayeti altında sigortalanabilir) hastalık ya da kaza sonucu oluşabilecek sağlık harcamalarını güvence altına alan alternatif sistemlerdir.

 • Tüm dünyada (ABD ve Kanada dahil) yararlanabileceğiniz sağlık sigortası seçenekleri
 • Türkiye’nin en seçkin sağlık kuruluşlarrında öncelikli hizmet
 • Yatarak ya da ayakta tedaviler sonucu gerçekleşecek tüm sağlık giderleri
 • 24 saat ücretsiz ambulans ve acil müdahale hizmeti
 • Bütçenize uygun alternatif teminat limitleri ve primler
 • 24 saat ücretsiz ambulans ve acil müdahale hizmetiBütçenize uygun alternatif teminat limitleri ve primler
 • Seyahat Sigortaları

Dünyanın her yerine yapacağınız seyahatlerde kaza ve hastalık durumunda, tüm dünyada geçerli uzman sağlık danışmanlığı ve asistans hizmetlerini kapsar.
Bireysel Kaza Sigortası

Herhangi bir kaza sonucu oluşabilecek vefat, maluliyet, hastani tedavi masrafları ve çalışılamayan günler için gündelik tazminatlarını kapsar.

Yıllık Yaşam Sigortası
Her türlü vefat (intihar, yolcu sıfatı dışında hava taşıtlarında bulunmak sonucu ve harp nedeniyle meydana gelen ölümler hariç) durumunda geride kalan varislere ya da sigortalının belirleyeceği herhangi bir kişiye tazminat imkanı sağlar.

 • Her yıl yenilenmesi gereken bir sigortadır ve 18-60 yaş arasında sağlıklı herkes yıllık hayat sigortası yaptırabilir
 • TL ya da döviz bazında uygulanabilir
  Eğitim Sigortaları

Geleceğinden sorumlu olduğmuz çocuklarımızın eğitimlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlayan bir hayat sigortasıdır. Sigortayı yaptıran kişinin sigorta süresi içinde hayatını kaybetmesi halinde devreye girer ve ödeme süresi boyunca çocuğun eğitim giderlerinin karşılanmasını sağlar.

18-65 yaşları arasındaki, sağlıklı anne, baba ya da herhangi bir yakını, çocuğun adına eğitim sigortası yaptırabilir. Enflasyona endeksli TL ya da Amerikan Doları seçenekleriyle gerçekleştirilebilir.

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası
Sigorta poliçesinin süresi içinde kapsam dahilinde bulunan önemli ve ölümcül olabilecek (kalp krizi, kanser, felç, böbrek yetmezliği vb. gibi) hastalıklardan birine yakalanılması halinde, önceden belirlenen teminat limiti kadar tazminat ödenmesini sağlayan sigorta çeşididir. 18-62 yaş arası herkesin faydalanabileceği bu sigorta TL ya da döviz bazında gerçekleştirilebilir.

Emeklilik Sigortaları
Kişilerin vefat ve/veya maluliyet vb. gibi risklerini poliçede belirtilen süre ile güvence altına alan (en az 10 yıl), risklerin gerçekleşmemesi durumunda ise, sonunda toplu para ya da emekli maaşı sağlayan sistemdir. 18-55 yaş arası herkes bu sigortadan faydalanabilir. Enflasyona ya da dövize endeksli olarak uygulanabilir.