EK – 1

-Şirket Antetli Kağıdına yazılmasını rica ederiz.-

BROKER ATAMA MEKTUBU

Sayın İlgililere,

…….………… / …………… / ………… tarihinden itibaren NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. şirketini sigorta ile ilgili her konuda Şirketimizi temsil etmek üzere sigorta brokerimiz ve tek yetkili aracı kurum olarak tayin etmiş bulunmaktayız.

Broker adımıza hareketle sigorta şirketlerinden teklif almaya, sigortalarının mutabakatını takiben sigorta poliçelerini hazırlatmaya, poliçe teslim almaya, prim ödemeye, prim iadesi almaya, kuruluşumuzun bu konularla ilgili hak ve menfaatlerini korumak üzere gerekli olabilecek girişimleri üstlenmeye yetkilidir.

Broker, mevcut programın kendisi tarafından gözden geçirilmesine ve yapacağı düzeltmelerin kabul edilmesine ve bunların tatbikata konulmasına kadar hiçbir şekilde mevcut poliçelerdeki eksiklik, yanlışlık veya sair noksanlıklar hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bu brokerlik tayini bundan evvelki tayinleri geçersiz kılacaktır.

Broker, şirketimizin verdiği yetki ile ve şirketimizin menfaatlerini korumak gayesiyle hareket edeceği cihetle kendisine her türlü yardımın yapılmasını rica ederiz.

İşbu mektup, MASAK Kanunu 15.Madde kapsamında yazılı bilgilendirmeyi de ihtiva etmektedir.

Saygılarımızla,

Word Döküman İçin Lütfen Tıklayınız.