Denizcilik

Ticaret kavramının temel taşı olan ve asırlardır hız kesmeden gelişmeye devam eden ticari denizcilik sektörü, global ticaretin en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Yenilenen ve geliştirilen ticaret anlaşmaları, ticari yatırımların gelişmekte olan ülkelere odaklanması ve ekonomik küreselleşme ile paralel olarak; denizcilik sektörü de kuşkusuz olarak büyümeye devam edecektir. Ancak denizcilik endüstrisindeki bu büyüme; beraberinde getirdiği belirsizlikler, öngörülemeyen maliyetler ve riskler sebebiyle gölgelenmektedir.

Yenilik ve büyümenin getirdiği tüm bu zorluklara karşın denizcilik sektöründe fark yaratmayı hedefleyen firmalar için, belirsizliklerin ve risklerin etkili şekilde yönetilmesi kilit faktör niteliği taşımaktadır. Sektördeki gelişmelerin hızlanması ile birlikte takibi de zorlaşan maliyet kontrolü, oluşabilecek hasarların yıkıcı gücü, uluslararası kurallar ve risk faktörlerinin çeşitliliği ise; firmaları bu risklerin yönetimi konusunda tecrübeli ve dinamik bir çözüm ortağı arayışına yönlendirmektedir.

Uluslararası partnerleri ve global piyasaları yakından takip eden uzman kadrosu ile NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., firmalara en uygun sigorta hizmetlerini rekabetçi bir piyasa oluşturma anlayışıyla sunmaktadır. Sektörün ve denizcilik faaliyetlerinin beraberinde getirdiği tüm risklerin belirlenerek teminat altına alınması amacıyla çalışan NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin uzman personeli, risk ve teminat ilişkilerini devamlı olarak güncelleyerek müşterilerine en iyi planları hazırlamaktadır.

Global partnerler ve geniş market bağlantıları ile küresel bir hizmet ağı oluşturmuş olan NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., denizcilik sektörüne tekne ve makine, yat, denizde taşınan mal, P&I alanlarında hizmet vermenin yanı sıra; kira kaybı, kaçırılma ve fidye, tekne inşaat, tersane sorumluluk, marina ve terminal işletenleri sorumluluk ve liman sorumluluk gibi spesifik alanlarda da müşterilerine rekabetçi çözüm önerileri sunmaktadır.