İnşaat Sektöründe Risk Yönetimi ve Sigorta Hizmetleri

Son yıllarda yurtiçi ve yurtdışında artan bir trendde devam eden inşaat yatırımları beraberinde yeni ve değişen riskler doğurmuştur. İnşaat faaliyetlerinin her bölümünde ve her anında, riskin kaynağı ve sonuçları ile ilgili, ister işveren tarafından verilen yatırım kararları olsun, ister mimar ve mühendisler tarafından uygulanan tasarım kararları olsun ya da yatırım Uzmanları tarafından önerilen ekonomik kararlar olsun; her bir karar hukuki sorumluluklar dahil olmak üzere birçok sorumluluğu beraberinde getirmektedir.

Amacımız, kuruluşunuzun satın almadan satış aşamasına kadar tüm inşaat ve işletme faaliyetlerindeki risk unsurunun karlılık hedeflerinizle çelişmeyen, ekonomik bir şekilde kontrol altında tutulmasıdır.

Hizmetimizin kapsamının boyutları,

a. Risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi,

b. Risklerin önlenmesi, 3. şahıslara devri ya da bünyede tutulması alternatiflerinin tespiti,

c. Projelerinize en uygun sigorta programlarının geliştirilmesi.

d. Sigorta satın alma maliyetlerinin analizi.

e. Hasar Danışmanlığı.

Yukarıda yer alan risk analiz çalışmaları doğrultusunda inşaat sektöründe faaliyet gösteren siz yatırımcılarımıza aşağıda yer alan ürünlerimiz ile ilgili hizmet verme arzusundayız.

    • İnşaat & Montaj Tüm Riskler Sigortası
    • 3.Şahıs ve Ürün Mali Mesuliyet Sigortası
    • İşveren Mali Mesuliyet Sigortası
    • Mesleki Mesuliyet Sigortası
    • Politik Riskler
    • Yönetici Sorumluluk

Yukarıda yer alan sigortalar ile ilgili detaylı bilgi vermek adına sizleri uzman kadromuz ile beraber ziyaret etme arzumuzu tekrardan belirtiriz.

Türkiye pazarında hizmet veren İnşaat şirketleriyle derin ve uzun soluklu iş ilişkilerimiz vasıtasıyla pazarın önemli bir kısmında hizmet vermekteyiz.