iş durması sigortası

İş Durması
İş Durması riskleri ile beraber gelen kar kaybı, işletmeleri küçülmeye hatta işletmenin sona ermesine yol açabilecek büyük hasarlar doğurabilmektedir.

Kaza ve benzeri gibi sigortalarla işletmelerde yaşanan hasarlar giderilmekte ancak bu hasarların giderilmesi esnasında işetmelerde iş durmasına bağlı sorunlar yaşanmaktadır. Yeniden yapılanma sürecinde likiditenin azalması finansal yükümlülüklerin yerine getirilememesi durumun doğurmaktadır. Bu durum da işletmenin piyasadaki saygınlığını azaltmakta , daha büyük hasarlarda yüksek mali sorumluluklar firmaları iflasa götürebilmektedir.

İşletmenin hasar önceki durumuna getirilmesi esnasında iş durmasında bağlı yaşanan sorunlar NART Sigorta ve Reasürans Brokerliğinin uzman kadrosu tarafından sektör ve firma büyüklükleri bazlı analizlerinde incelenmekte , bu tür risklerin geçmişte yarattığı olaylardaki istatistiklerle desteklenen risk yönetim planları uygulanabilmektedir.

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. düzenlediği risk yönetimi forumlarında iş durması sigortalarının uygulaması hakkında sanayi kuruluşlarını bilgilendirmeye devam edecektir.

İş Sürekliliği Yönetimi

İşletmelerde iş durması riskleri gerçekleşebilmekte ve bu durumlar iş durması sigortaları ile bertaraf edilmektedir. Ancak iş durması riskleri işletmelerde bazı analiz ve risk yönetimi eksikliklerinden de kaynaklanabilir. Örneğin hammadde ihtiyacını karşılayan işletmeler bu tedarikçilerde herhangi bir sorun olması durumunda nasıl hammadde sağlayacağını araştırmak zorundadır. Herhangi bir hasara bağlı olmaksızın yaşanabilecek kriz durumlarına karşı işletmeler kriz planlarını sürekli güncel tutmalıdırlar.

İş sürekliliği yönetimi sektörel olarak farklılıklar gösteren tamamen profesyonel kadroların hazırlayacağı risk yönetim raporları ve planları ile sağlanabilir. NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Hizmet verdiği tüm sektörlerde firma bazlı iş sürekliliği yönetim planlarını uygulayabilmektedir.