Size Ulaşmamızı İster Misiniz ?

Sigorta İhtiyaçlarınızda
NART Hep Yanınızda !

0850 724 63 10

KAZA TESPİT TUTANAĞI

Maddi hasarlı trafik kazalarında yetkili kurumlar:

    •  Trafik Polisi veya Jandarma

Neler yapılırdı?

  • Alkol muayenesi yapılırdı.

  •  Kaza raporu hazırlanırdı.

  •  İfadeler alınırdı.

  • Kusur oranları Trafik polisi veya Jandarma tarafından %100, %70 veya % 30 olarak belirleniyordu.

Yeni Kanun: 2918 Trafik Kanunu

Maddi hasarlı trafik kazalarında,kaza tutanağını hazırlamaya yetkili kim?

Kazaya Karışan Taraflar

Koşullar Sağlanmışsa Nasıl Rapor Düzenleriz?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında, tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacağı tutanak üzerinde anlaşmaları halinde, tutanak aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir.

 

            1. Taraflar, genelgenin ekinde yer alan “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı”nı (Tutanak) doldurur ve imzalarlar.
            1. Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir.

3.  İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde, birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir.

4. Bu şekilde düzenlenen tutanak, trafik zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.

5. Tutanak ile beraber, araçlar kaza yerinden kaldırılmadan, mümkünse araçların fotoğrafları çekilir ve fotoğraflar tutanak ile beraber değerlendirilir.

6.  Hak sahipleri, karşı tarafın Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesini veya kendi araçlarının kasko sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine, yukarıdaki madde hükmüne uygun olarak doldurdukları tutanak ve varsa fotoğraflar ile başvuracaklardır.

asdasdasd