ÖLÜM HALİNDE;

 

  • Kaza raporu
  • Veraset ilamı
  • Defin ruhsatı
  • Aile nüfus kayıt örneği
  • Ölü muayene otopsi raporu

 

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

 

 

YARALANMA HALİNDE;

 

  • Kaza raporu
  • Doktor ve hastane raporları
  • Tedavi masraflarına ait fatura asılları
  • İlaç kupürleri ve reçeteler.

 

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

 

SÜREKLİ SAKATLIK HALİNDE;

 

  • Kaza raporu
  • Maluliyet durumunu gösterir hastane heyet  raporu

 

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.