Nart Mobile App’i İndirmek İçin; NART APP

CHECK UP HİZMET İÇERİĞİ                                                                     
UZMAN DOKTOR DEĞERLENDİRMESİ
HEMOGRAM
SEDİMENTASYON
GLUKOZ
TOTAL KOLESTEROL
HDL KOLESTEROL
LDL KOLESTEROL
VLDL KOLESTEROL
TRİGLİSERİD
TOTAL KOLESTEROL/HDL KOLESTEROL
ÜRE
KREATİNİN
EGFR
SGOT
SGPT
TAM İDRAR TAHLİLİ
DİYETİSYEN GÖRÜŞMESİ (1 görüşme)
VÜCUT  ANALİZİ (KİLO, YAĞ, KAS,  SU,  VÜCUT KİTLE ENDEKSİ ÖLÇÜMÜ)