ADI: 40 YAŞ ALTI BAYAN CHECK UP
Muayeneler
Check Up Muayene
 Kardiyoloji Tanısal
 Elektrokardiyogram
Biyokimyalar
 Açlık Kan Şekeri
 ALT (SGPT)
 AST(SGOT)
 Fosfor
 HDL- Kolesterol
 Kalsiyum (Total)
 Kan sayımı
 Kreatinin
 LDL-Kolesterol
 Sedimentasyon 1h
 Tam idrar analizi (strip ve mikroskop)
 Total Kolesterol
 Trigliserid
 TSH (Tiroid Stimulan Hormon)
 Üre Nitrojeni, Kan (BUN)
 Vitamin B12
 VİTAMİN D3 (25-Hidroksivitamin D)
 Anti – HBs
 Anti – HCV
 HBs Ag
 HIV Ag/Ab Combo
Tumor Markerleri
 Servikal veya vajinal sitoloji yayma preparatlar
Radyolojik Tetkikler
 AKCİĞER PA
 Meme Renkli Doppler US
Üst  Abdomen US
TOPLAM : 700 ₺
 ADI: 40 YAŞ ÜSTÜ BAYAN CHECK UP
Muayeneler
Check Up Muayene
Jinekoloji Muayene
Kardiyoloji Muayene
Göz Hastalıkları Muayene
 Kardiyoloji Tanısal
 Elektrokardiyogram
 Transtorasik ekokardiyografi
Biyokimyalar
HbA1c
 Açlık Kan Şekeri
 Alkalen fosfataz (ALP)
 ALT (SGPT)
 AST(SGOT)
CA125
CA15-3
 Fosfor
 HDL- Kolesterol
 Kalsiyum (Total)
 Kan sayımı (22 parametre), tam otomatik
 Kreatinin
 LDL-Kolesterol
 Sedimentasyon 1h
 Tam idrar analizi (strip ve mikroskop)
 Total Kolesterol
 Trigliserid
 TSH (Tiroid Stimulan Hormon)
 Üre Nitrojeni, Kan (BUN)
 Vitamin B12
 VİTAMİN D3 (25-Hidroksivitamin D)
 Anti – HBs
 Anti – HCV
 Gaitada gizli kan
 HBs Ag
 HIV Ag/Ab Combo
Tumor Markerleri
 Servikal veya vajinal sitoloji yayma preparatlar
Radyolojik tetkikler
 AKCİĞER PA
 AP SPİNAL + PROKS. FEMUR
 Mamografi Dijital Çift
 Tüm Abdomen US
TOPLAM : 1.250 ₺
 ADI: 40 YAŞ ALTI ERKEK CHECK UP
Muayeneler
Check Up Muayene
 Kardiyoloji Tanısal
 Elektrokardiyogram
Biyokimyalar
 Açlık Kan Şekeri
 ALT (SGPT)
 AST(SGOT)
 Gamma-Glutamyl Transferaz (GGT)
 HDL- Kolesterol
 Kalsiyum (Total)
 Kan sayımı (22 parametre), tam otomatik
 Kreatinin
 LDL-Kolesterol
 Sedimentasyon 1h
 Tam idrar analizi (strip ve mikroskop)
 Total Kolesterol
 Trigliserid
 TSH (Tiroid Stimulan Hormon)
 Ürik asit
 Anti – HBs
 Anti – HCV
 HBs Ag
 HIV Ag/Ab Combo
Radyolojik Tetkikler
 AKCİĞER PA
Üst Abdomen US
  TOPLAM : 480 ₺
 ADI: 40 YAŞ ÜSTÜ ERKEK CHECK UP
Muayeneler
Check Up Muayene
Üroloji Muayene
Göz Hastalıkları Muayene
Kardiyoloji Muayene
 Kardiyoloji Tanısal
 Elektrokardiyogram
 Transtorasik ekokardiyografi
Biyokimyalar
 Açlık Kan Şekeri
HbA1c
 Alkalen fosfataz (ALP)
 ALT (SGPT)
 AST(SGOT)
 CEA
 Fosfor
 HDL- Kolesterol
 Kalsiyum (Total)
 Kan sayımı (22 parametre), tam otomatik
 Kreatinin
 LDL-Kolesterol
 PSA total (Prostat Spesifik Antijen, total (tPSA))
 Sedimentasyon 1h
 Tam idrar analizi (strip ve mikroskop)
 Total Kolesterol
 Trigliserid
 TSH (Tiroid Stimulan Hormon)
 Üre Nitrojeni, Kan (BUN)
 Ürik asit
 Vitamin B12
 Anti – HBs
 Anti – HCV
 Gaitada gizli kan
 HBs Ag
 HIV Ag/Ab Combo
Radyolojik Tetkikler
 AKCİĞER PA
 Tüm Abdomen US
TOPLAM : 1.960 ₺
STANDART CHECK-UP
Muayene (Check-up)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Kolesterol, HDL
Kolesterol, LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı – Hemogram
Kreatinin
Tam İdrar Tahlili
SGPT (ALT)
SGOT (AST)
Ürik Asit
TSH
ANTİ-HBs
HBsAg
Kardiyolojik İncelemeler
EKG (Elektrokardiografi)
Radyolojik İncelemeler
Akciğer Grafisi
Üst  Abdomen Ultrasonografisi
TOPLAM : 400 ₺