Paket İçerikleri Aşağıda Listelenmektedir

Nart Sigorta 40 Yaş Altı /Erkek- Check Up

 Akciğer gr. tek yönlü
 ALBUMİN, SERUM
 ALP (ALKALEN FOSFATAZ)
 ANTİ-HBs
 Check-up Poliklinik Muayene,Dahiliye
 Check-up Poliklinik Muayene,Kardiyoloji
 CRP, HS (hassas)
 EKG, minimum 12 derivasyonlu (sadece trace)
 ESR (SEDİMENTASYON)
 GGT (G-GLUTAMİL TRANSFERAZ)
 GLUKOZ, AÇLIK
 HBsAg
 KAN SAYIMI (HEMOGRAM), 18 PARAMETRE
 KOLESTEROL, HDL
 KOLESTEROL, LDL
 KOLESTEROL, TOTAL
 KREATİNİN, SERUM
 POTASYUM (K), SERUM
 SGOT (AST)
 SGPT (ALT)
 TAM İDRAR TAHLİLİ
 Treadmill Efor Testi
 TRİGLİSERİDLER
 TSH
 Tüm Abdomen US
 ÜRE, SERUM
 ÜRİK ASİT, SERUM

Nart Sigorta 40 Yaş Altı /Kadın- Check Up

 Akciğer gr. tek yönlü
 ALBUMİN, SERUM
 ALP (ALKALEN FOSFATAZ)
 ANTİ-HBs
 Check-up Poliklinik Muayene,Dahiliye
 Check-up Poliklinik Muayene,Jinekoloji
 EKG, minimum 12 derivasyonlu (sadece trace)
 ESR (SEDİMENTASYON)
 GGT (G-GLUTAMİL TRANSFERAZ)
 GLUKOZ, AÇLIK
 HBsAg
 KAN SAYIMI (HEMOGRAM), 18 PARAMETRE
 KOLESTEROL, HDL
 KOLESTEROL, LDL
 KOLESTEROL, TOTAL
 KREATİNİN, SERUM
 Meme US
 POTASYUM (K), SERUM
 Servikal veya vajinal sitoloji, sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi (Thin-Prep) tekniği ile (otomatik cihaz aracılığı ile)
 SGOT (AST)
 SGPT (ALT)
 TAM İDRAR TAHLİLİ
 TRİGLİSERİDLER
 TSH
 Tüm Abdomen US
 ÜRİK ASİT, SERUM

Nart Sigorta 40 Yaş Üstü /Erkek- Check Up

 Akciğer gr. tek yönlü
 ALBUMİN, SERUM
 ANTİ-HBs
 Check-up Poliklinik Muayene,Dahiliye
 Check-up Poliklinik Muayene,Kardiyoloji
 Check-up Poliklinik Muayene,Üroloji
 CRP, HS (hassas)
 DIŞKIDA GİZLİ KAN
 EKG, minimum 12 derivasyonlu (sadece trace)
 ESR (SEDİMENTASYON)
 GGT (G-GLUTAMİL TRANSFERAZ)
 GLUKOZ, AÇLIK
 HBsAg
 KAN SAYIMI (HEMOGRAM), 18 PARAMETRE
 KOLESTEROL, HDL
 KOLESTEROL, LDL
 KOLESTEROL, TOTAL
 KREATİNİN, SERUM
 POTASYUM (K), SERUM
 PSA, SERBEST
 PSA, SERBEST/ PSA, TOTAL
 PSA, TOTAL
 SGOT (AST)
 SGPT (ALT)
 TAM İDRAR TAHLİLİ
 Transtorasik Ekokardiyografi (Doppler+renkli+M+B mode)
 Treadmill Efor Testi
 TRİGLİSERİDLER
 TSH
 Tüm Abdomen US
 ÜRİK ASİT, SERUM

Nart Sigorta 40 Yaş Üstü /Kadın- Check Up

 Akciğer gr. tek yönlü
 ALBUMİN, SERUM
 ANTİ-HBs
 Bölgesel kemik çalışması
 Check-up Poliklinik Muayene,Dahiliye
 Check-up Poliklinik Muayene,Göz
 Check-up Poliklinik Muayene,Jinekoloji
 CRP, HS (hassas)
 DIŞKIDA GİZLİ KAN
 Digital Mammografi Çift Taraflı
 EKG, minimum 12 derivasyonlu (sadece trace)
 ESR (SEDİMENTASYON)
 GGT (G-GLUTAMİL TRANSFERAZ)
 GLUKOZ, AÇLIK
 HBsAg
 KALSİYUM (Ca), TOTAL, SERUM
 KAN SAYIMI (HEMOGRAM), 18 PARAMETRE
 KOLESTEROL, HDL
 KOLESTEROL, LDL
 KOLESTEROL, TOTAL
 KREATİNİN, SERUM
 Meme US
 POTASYUM (K), SERUM
 Servikal veya vajinal sitoloji, sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi (Thin-Prep) tekniği ile (otomatik cihaz aracılığı ile)
 SGOT (AST)
 SGPT (ALT)
 TAM İDRAR TAHLİLİ
 TRİGLİSERİDLER
 TSH
 Tüm Abdomen US

Nart Sigorta Mini Check Up

 Akciğer gr. tek yönlü
 Check-up Poliklinik Muayene,Dahiliye
 EKG, minimum 12 derivasyonlu (sadece trace)
 ESR (SEDİMENTASYON)
 GLUKOZ, AÇLIK
 KAN SAYIMI (HEMOGRAM), 18 PARAMETRE
 KOLESTEROL, HDL
 KOLESTEROL, LDL
 KOLESTEROL, TOTAL
 KREATİNİN, SERUM
 SGPT (ALT)
 TAM İDRAR TAHLİLİ