İşe Alım Döngüsü

İşe Alım sisteminin temel amacı eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, şirket değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.Bu sebeple,araçların doğru seçimi, doğru uygulanması ve verilerin doğru yorumlanması aşağıda yer alan standart süreçler tasarlanmıştır.