NART Sigorta’da Çalışmak

NART Sigorta en değerli sermayesini  insan kaynağı olarak kabul eder. Bu nedenle de, çalışanlarına mutlu  mesleki ve insani açılardan kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı birincil hedefi olarak görmektedir.

NART Sigorta’da çalışmak, sigortacılık dünyasında profesyonel bir deneyime sahip olmanın ötesinde,  gerçek bir hayat tecrübesi kazandıran aynı zamanda güçlü girişimci ruha sahip ve son yıllarda sürdürülebilir gelişim trendi yakalamış bir organizasyona katılmak demektir.

NART Çalışanları,müşteri odaklı,kurduğu açık ve güvene dayalı ilişkilerde sadece bir hizmet tedarikçisi olmaktan öte, güvenilir bir danışman olmayı hedefleyen,ortak bir kültür ile bir araya gelmiş,takım ruhu ve başarma azmi ile hareket ederek daima daha iyiyi yapmayı hedefleyen prensipleri esas almaktadır.