şahsi sorumluluk Hasarlarında İstenen Evraklar

    • Kaza Tutanağı
    • Zarar görenin talep yazısı
    • Zarar tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu)
    • Ölüm halinde veraset ilamı, defin ruhsatı, aile nüfus kayıt örneği, ölü muayene otopsi raporu
    • Yaralanma halinde tedavi masraflarına ilişkin belge, reçete asılları ve ilaç kupürleri

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

asdasdasd