tarım ve hayvancılık sigortaları

Ülkelerin tarımsal faaliyetlerinde oluşabilecek ve teknolojik gelişmelere rağmen kontrol altına alınamayan doğal afet kaynaklı zararlar tarım sigortaları aracılığı ile karşılanmaktadır. Tarım sektörü, bir ülkenin temel  ihtiyaç ürünlerini  üreten  bir işkolu olması nedeniyle stratejik değeri yüksek öneme sahiptir. “Üstü açık fabrika” olarak tanımlanan tarım sektörü, doğal, ekonomik, sosyal ve kişisel  risklerden en çok etkilenen sektör grubudur.

NART Brokerlık, Bitkisel Ürün Sigortası, Sera Sigortası, Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat , Su Ürünleri Sigortası ve Arıcılık Sigortası gibi tüm alt branşlarda deneyimli ve ziraat mühendislerinden oluşan uzman kadrosuyla çiftçinin ve üreticinin yanındadır.

Tarım Sigortalarının tüm alt branşlarında, 14.06.2005 tarih ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında TARSİM aracılığıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile hizmet verilmekte olup, mevzuat gereği Devlet Destekli Sistem dışında kalan tarım riskleri için yurt dışından teminat sağlanmaktadır.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ye kayıtlı olan üreticilerin faydalanabileceği tarım sigortasıdır. Bitkisel ürünler, seralar, kümes hayvanları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ya da su ürünlerinde afet, hastalık ve kazalar sonucu meydana gelen zarar ve kayıplara karşı %50 devlet desteğiyle güvence sağlanır.

“Dolu Sigortası” ile bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda ve seralarda yetiştirilen ürünlerde, dolu vuruşunun doğrudan doğruya neden olduğu- miktar kayıplarını (verim düşüklüğü) tanzim eder.

Dilerseniz isteğe bağlı olarak; meyve ve sebzelerde  kalite kaybı ve don riskine karşı ek teminatlar verilebilmektedir.

Bitkisel Ürün Sigortaları bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda yetiştirilen ürünleriniz için dolu, don, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem nedeni ile meydana gelen kalite kaybı, sel ve su baskını gibi riskler için teminat sunarken; Sera Sigortaları seralarda yetiştirilen ürünlerinizi dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını gibi risklere karşı güvence altına alır.

Büyükbaş Hayvan Sigortaları (besi ve süt sığırı) ise ölüm, mecburi kesim, yavru atma ya da yavru ölümü gibi risklere karşı büyükbaş hayvanlarınızı güvence altına alırken; Küçükbaş Hayvan Sigortaları ve Kümes Hayvanları Sigortaları hayvanınızı ölüm ya da mecburi kesim gibi durumlara karşı korur.

Su Ürünleri Sigortaları, yetiştiricinizin kontrolü dışında meydana gelen kirlenme ve zehirlenmelerle, her türlü doğal afet, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu doğrudan uğradığınız maddi zarara karşı su ürünlerinizi güvence altına alır.

NART Brokerlık, tarım sigortalarının tüm alt branşlarında, merkez ofis ve bölge müdürlükleri aracılığıyla, risklerin tanımlanması, sigortalanması ve hasar süreçlerinin yönetiminde diğer branşlardaki iddialı ve kaliteli hizmet anlayışıyla  hareket eder.

Detaylı bilgi ve sigorta başvurusu için size en yakın Nart ofisiyle irtibata geçebilirsiniz.