urun_sorumluluk

Ürün Sorumlulukları

Ürün Sorumluluk Sigortası
Ürün sorumlulugu nedir?

Günümüzde müşteriye yönelik hizmetler,kullanıcı ve tuketicinin korunması ile insan haklan standartları şirket ve devletlerin birincil hedefleri arasına yerleşti. Hizmet sektörü ve endustrideki seri üretimin, uretim sürecindeki otomasyon ile birleşmesi sonucu, brçok sektörde hatalı ürünlerin yolaçtığı cok sayıda hasar olasılığı ortaya çıkmaktadır.

Ürünlerden doğan sorumluluk nedir?

Gunlük yaşamda Sık Sık karşılaştığımız ürün kaynaklı hasarlar sadece ütününü hatalı olmasından degil, kullanımı hakkmda yanlış bilgilendirmeden veya urunun tehlikeli yan etkilerinden bahsedilmemesinden de dogabilir.
Kimler sorumlu tutulabilir?

AB Ürün Sorumlulugu Yasasına gore,

• Mamul, yan mamul ve hammadde üreticileri
• Başkasının ürettigi malı kendi uretmiş gibi kendi markaları veya ünvanlan ile pazarlayanlar
• Ureticisi belli olmayan ürünleri satanlar
• AB Oyesi bir ulkeye topluluk dışından ürün ithal edenler

Türkiye’deki’ tüketicinin Korunması Yasasıana gore,’Ayıplı maldan veya ayıplı malın neden oldugu her türlü
zararlardan dolayı tüketiciye karşı

• Satıcı
• bayii
• Uretici
• ithalatcı

müştereken ve müteselsilen sorumludur’lar.
Endüstriyel ürun Sorumlulugu Sigortasını genişletilmiş özel şartlan ile 20 yıl Once Turkiye’de ilk uygulayan
NART, 30 yılı aşkın deneyimden suzülen bilgisini ve uluslararası partnerleriyle olan baglantı gücünü sizler
için sunuyor.
Amacımız, partnerlerimiz kanalıyla 108 ülkedeki toplam 20.000 risk yoneticisi ile işletmenizin Türkiye ve Dünya faaliyetlerindeki risk unsurunun, karlılık hedefiniz ile celişmeyecek ekonomik bir şekilde kontrol altında tutulmasıdır.