ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ SEKTÖRÜNDE RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA HİZMETLERİ

Alışveriş Merkezi yatırımları beraberinde yeni ve değişen riskler doğurmuştur. Ana yatırımcı olarak – işletmeci veya kiracılar ile yapılan sözleşmeler sonucunda üstlenilen veya devredilen sorumluluklar, – müşterileriler ile yaşanabilecek olaylar sonrasında ortaya çıkabilecek sorumluluklar veya – inşaat süresinde veya sonrasında inşaattan kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunlar sebebiyle yaşanacak maddi ve ticari kayıplar her biri ayrı bir risk ana dalını oluşturmaktadır. Bu bağlamda amacımız, kuruluşunuzun işletme faaliyetlerindeki risk unsurunun karlılık hedeflerinizle çelişmeyen, ekonomik bir şekilde kontrol altında tutulmasıdır. Hizmetimizin kapsamının boyutları,

  1. Risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
  2. Risklerin önlenmesi, 3. şahıslara devri ya da bünyede tutulması alternatiflerinin tespiti,
  3. Mevcut sağlık ve elementer dallardaki sigorta programlarının kapsamlarının tetkiki ve olası daha avantajlı programların geliştirilmesi
  4. Sigorta satın alma maliyetlerinin analizi

Hasar Danışmanlığı.
Yukarıda yer alan risk analiz çalışmaları doğrultusunda bu sektörde faaliyet gösteren siz yatırımcılarımıza aşağıda yer alan süreçlerinizde karşılaşabileceğiniz riskler hakkında bilgi verme arzusundayız. AVM’lerde Risk Yönetimi

  • Proje Dizayn Dönemi
  • İnşaat Dönemi
  • İşletme Dönemi

Türkiye pazarında hizmet veren İnşaat şirketleriyle derin ve uzun soluklu iş ilişkilerimiz vasıtasıyla pazarın önemli bir kısmında hizmet vermekteyiz. Referanslarımızı yetkililerimiz sizlere sunacaklardır. Yukarıda yer alan hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi vermek adına sizleri uzman kadromuz ile beraber ziyaret etme arzumuzu tekrardan belirtiriz. Siz de konu ile ilgili Ürün yetkilimize aşağıdaki telefonlardan ulaşabilirsiniz.