Çalışan Yan Hakları

Grup Sağlık Sigortaları

Amacımız, sınai ya da ticari olsun, kuruluşunuzun satın almadan satış aşamasına kadar tüm işletme faaliyetlerindeki
risk unsurunun kârlılık hedeflerinizle çelişmeyen, ekonomik bir şekilde kontrol altında tutulması, bunu yaparken de çalışan
memnuniyetinizin maksimize edilmesidir. Konusunda uzman olan kadromuz, kaliteli personelinizin
muhafaza edilmesi ve çalışan memnuniyetinin arttırılması konusunda karlılık hedeflerinizle çelişmeyen şirketinizi ve
çalışanlarınızı koruyucu mahiyetteki özel şartları belirleyerek mesleğimizin gerektirdiği kalite ve titizlikle hizmet vermektedir.

Şirketinize sağlayacağımız hizmetlerimiz;
✓ Sağlık sigortasıyla ilgili hastanelerdeki cari fiyatların
incelenerek teminat limitlerinin ve özel şartların belirlenmesi,
✓ İhaleye katılacak sigorta şirketlerinin belirlenmesi,
✓ Alternatifli sigorta programında belirlenen teminat
limitlerinin sigorta şirketlerine uyarlanması,
✓ Sigorta şirketleriyle maliyetlerin en düşük düzeye çekilmesi
için ön görüşmelerin yapılması, tekliflerin toplanarak tüm
şartların kıyaslamalı tablolar halinde özetlenmesi,
✓ Şirket ihtiyaçlarına göre gerekli durumlarda check-up
içeriklerinin belirlenmesi ve organizasyonların yapılması
✓ Talep edilen hastanelerle ilgili anlaşmaların yapılmasının
sağlanması,
✓ Sigorta şirketinin onaylanmasından sonra hazırlanan
sözleşmenin kontrol edilmesi,
✓ Poliçe, sertifika, kartların temini ve kontrolünü yapmak,
✓ Sigorta dönemi başında sigortalı personele brifing verilmesi,
✓ Haftalık tazminat ödemelerinin takibi,
✓ Olası problemli tazminat ödemelerinde, çalışanların
haklarının korunması amacıyla sigorta şirketi yöneticileri
nezdinde faaliyet gösterilmesi.

Grup Hayat Sigortaları

Başta çok uluslu şirketler olmak üzere personel yan haklarından biri olarak sunulan Grup Yıllık Hayat Sigortaları
departmanımızın üzerinde hassasiyetle durduğu detaylarla sigortalılar için en anlamlı şekilde tasarlanmaktadır.
Şirketlerin insan kaynakları politikaları ile belirlenebilen limitler ve hayat sigortaları uygulamaları konusunda uzman kadrolarımız poliçelerin;

✓ Limit/Teminat tasarımı
✓ Pool anlaşmaları
✓ Teklif süreci
✓ Poliçeleşme
✓ Olası hasarlarda takip hizmetlerini 7/24 çağrı merkezi
desteği ile vermektedir.
Nart’a Özel Uygulamalar;
✓ “Bunları biliyor musunuz ?” Uygulamaları
✓ Nart Avantaj Diş Paketi
✓ Personel Duyuruları (E-mail ve Pano)
✓ İhtiyaç halinde ‘’2.Doktor Görüşü’’ Hizmeti
✓ Müşteri Memnuniyet Anketi
✓ Yerinde Laboratuvar Hizmeti
Nart’a Özel Organizasyonlar;
✓ Sağlık Söyleşisi
✓ Grip Aşısı Organizasyonu
✓ NART Club Kart
Nart Dijital;
NART Mobil App sayesinde sigortalıların kullanıcı adı ve şifre girerek;
✓ Sağlık poliçesi teminatları ve limitlerini görebilecek, müşteri temsilcisine mail ya da telefon ile direkt ulaşabilecektir.
✓ Sigorta şirketinin tüm anlaşmalı sağlık kurumlarını görebilecek ve seçtiği kuruma Google Maps üzerinden adres tarifi ile ulaşabilecektir.
✓ Anlaşmalı kurumlar arasında hangi kurumların tamamlayıcı sağlık sigortası network’ünde olduğu, hangi kurumların indirimli olduğunu görebilecek ve böylelikle SGK’nın karşıladığı bazı tedaviler, çalışanın katılım payına veya
şirketinizin hasar gidişatını azaltıcı etkileri olabilecektir.
✓ Çalışan, diğer bireysel sigortaları ile ilgili olarak poliçe ve hasar hizmeti alabilecek ve NART’ın hasar danışmanlık, ilk
yardım hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir.
✓ NART CLUB Kart anlaşmalı kurumlarını online olarak
görebilecekler. Örneğin; gerek sigortalıların gerek sigortalı olmayan 1. derece yakınlarının hangi sağlık kuruluşlarında hangi oranlarda indirimlere sahip olduğunu otomatik olarak
görebilecek ve isteği doğrultusunda yararlanabilecektir.