NART SİGORTA 24. DANIŞMANLAR KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE İKLİM KRİZİ VE DOĞAL AFETLER VARDI

İklim krizi ve doğal afetler siyaset üstü bir insanlık sorunu oldu

● Sigorta sektörü ve iş dünyasının önemli isimleri NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği 24. Danışmanlar Kurulu toplantısında bir araya geldi. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan NART Danışmanlar Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, son afetlerin risklerin de mutasyona uğradığını ya da 
yepyeni türleri ortaya çıkardığını belirterek artık ısının en önemi ölümcül afet türleri arasında yer aldığını söyledi. Nart Sigorta Yönetim Kurulu 
Başkanı Levent Nart ise iklim krizi ve doğal afetlerin insan yaşamını ve ülke ekonomilerini tehdit eder hale geldiğini vurguladı.
 
● “Ekseni Kayan Dünya’da Yolculuk: İklim Krizi ve Doğal Afetlerin Ekonomiye Etkisi ve Yönetimi” konulu panelde doğal afetlerin yaratacağı 
yıkım geniş bir perspektifte masaya yatırıldı. Beklenen Marmara Depremi’de yaşanacak ekonomik kaybın Kahramanmaraş Depremi’yle 
kıyaslandığında en az 3 katı, olacağı, sanayide çarkların ve ekonominin duracağı tespiti yapıldı. Ekonominin can damarı konumundaki 
bölgede ve sanayide bu anlamda henüz kayda değer bir hazırlık olmadığı dile getirilirken, bunun bir beka sorunu olduğunun altı çizildi.