NAKLİyat ve DENİZCİLİK

Ticaret kavramının temel taşı olan ve asırlardır hız kesmeden gelişmeye devam eden ticari denizcilik sektörü, global ticaretin en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Yenilenen ve geliştirilen ticaret anlaşmaları, ticari yatırımların gelişmekte olan ülkelere odaklanması ve ekonomik küreselleşme ile paralel olarak; denizcilik sektörü de kuşkusuz olarak büyümeye devam edecektir. 

Ticaret kavramının temel taşı olan ve asırlardır hız kesmeden gelişmeye devam eden ticari denizcilik sektörü, global ticaretin en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Yenilenen ve geliştirilen ticaret anlaşmaları, ticari yatırımların gelişmekte olan ülkelere odaklanması ve ekonomik küreselleşme ile paralel olarak; denizcilik sektörü de kuşkusuz olarak büyümeye devam edecektir. Ancak denizcilik endüstrisindeki bu büyüme; beraberinde getirdiği belirsizlikler, öngörülemeyen maliyetler ve riskler sebebiyle gölgelenmektedir.

Uluslararası partnerleri ve global piyasaları yakından takip eden uzman kadrosu ile NART Brokerlik, firmalara en uygun sigorta hizmetlerini rekabetçi bir piyasa oluşturma anlayışıyla sunmaktadır. Sektörün ve denizcilik faaliyetlerinin beraberinde getirdiği tüm risklerin belirlenerek teminat altına alınması amacıyla çalışan NART Brokerlik’iin uzman profesyonelleri, risk ve teminat ilişkilerini devamlı olarak güncelleyerek müşterilerine en iyi planları hazırlamaktadır.

Tüm deniz araçlarının; liman, terminal ve tersanelerin faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyulan her türlü teminatın sağlanması için yerel sigorta şirketlerine ek olarak Londra, İskandinavya, Almanya, Hollanda ve Romanya marketleri gibi denizcilik sigortalarının öncüsü tüm global marketlerden de teklif temin edilebilmektedirNART olarak müşterilerimize sunduğumuz ürünleri bazıları şu şekildedir;

✓ Tekne ve Makine (H & M) Sigortaları
✓ Harp ve Grev (W & S) Sigortaları
✓ P & I (Koruma ve Tazmin) Klüp Sigortaları
✓ Kaçırma ve Fidye (K & R) Sigortaları
✓ Navlun, Sürastarya ve Savunma (FD & D) Sigortaları
✓ Kira Kaybı (LOH) Sigortaları
✓ Artan Değer (IV) Sigortası
✓ Çeki Sigortası
✓ Rehinli Alacaklı Sigortası
✓ Liman Sorumluluk Sigortaları

 

✓ Terminal İşletenleri Sorumluluk Sigortaları
✓ Marina İşletenleri Sorumluluk Sigortaları
✓ Yat İnşa ve Tekne İnşa Sigortaları
✓ Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortaları
✓ Yat Sigortaları
✓ Balıkçı Tekneleri Sigortaları
✓ Emtia Nakliyat Sigortaları
✓ Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk (CMR) Sigortaları
✓ Yurt İçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortaları
✓ Nakliyat Aracısı Sorumluluk (FFL) Sigortaları
✓ Depocu Sorumluluk Sigortaları

 

Hızlı Teklif Al


Sıkça Sorulan Sorular

Genellikle enerji ve güç şirketleri aşağıdakiler için sigorta kapsamına ihtiyaç duyar: yerel/denizaşırı bölgelerdeki mallar, varlıklar, altyapı; iş kesintisine ve gelir kaybına karşı koruma; yeni inşaat yatırımları; üçüncü taraf sorumluluğu ve işçi tazminatı kayıpları. Çoğu enerji varlığı açık bir ortamda bulunduğu ve doğal unsurlara maruz kaldığı için şiddetli hava olaylarının veya doğal afetlerin sigorta kapsamında olması büyük önem taşır. Ayrıca, enerji değer zincirinin her noktasında görülen dijitalleşme ölçeği göz önünde bulundurulduğunda, şirketler artan siber risklere karşı korunmayı da hesaba katmalıdır. Dahası, faaliyet gösterilen konuma bağlı olarak kredi belirsizliklerinin ve siyasi belirsizliklerin de kapsama alınması gerekebilir.

Her şirket, işletme tesisi ve yatırım benzersizdir. Riski anlamanın, ölçmenin ve yönetmenin en iyi yolu deneyimli bir risk danışmanıyla birlikte çalışmaktır.

Enerji ve güç sektöründeki sigorta ve risk yönetimi karmaşık bir konudur ve uzman bilgisi gerektirir. Petrol ve doğalgaz şirketleri, elektrik üreticileri, dağıtıcılar, satıcılar, yenilenebilir enerji yatırımcıları ve operatörleri kendilerine özgü risklerle karşı karşıyadır ve farklı sigorta ihtiyaçlarına sahiptir. İş modelinizi anlayan, sigorta ve risk yönetimi alanındaki en ilgili sektör trendleri ve en iyi uygulamalar konusunda fikir verip sizi bilgilendirebilecek risk yönetimi danışmanlarıyla çalışmak önemlidir.

NART’ın enerji ve güç danışmanları, risk mühendisleri ve aracılardan oluşan küresel ekibi, dünya genelindeki sigorta piyasalarıyla görüşmelerinizi kolaylaştırırken kuruluşunuzun kısa ve uzun vadeli hedeflerini destekleyen çözümler tasarlayabili

Dünya daha yeşil bir geleceğe doğru ilerlerken yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar artmaktadır. Bununla birlikte temiz enerji kaynaklarına geçiş, enerji değer zincirinin her noktasında aksaklıklar yaşanmasına neden olmaktadır. Yenilenebilir enerji yatırımcıları, operatörleri ve teknoloji üreticileri için risk ortamı hızla değişmektedir.

Yenilenebilir enerji paydaşlarının karşı karşıya olduğu bazı temel riskler şunlardır:

  • Yenilenebilir enerji varlıklarını oluşturmak ve işletmek için yerel hükümet politikalarının ve düzenleyici gerekliliklerin anlaşılması.
  • Projeleri güvenilir bir hale getirmek için sermayeye erişimin sağlanması ve tüm paydaşlar için uygun maliyetli sigorta programları tasarlanması.
  • İnşaat sürecinde ve işletme aşamasında uygun sigorta kapsamının sağlanması.
  • Yenilenebilir enerji varlıklarının ve altyapısının zorlu hava koşullarına ve doğal afetlere karşı korunması.
  • Gelişmekte olan teknolojilerin ve bunların mevcut ağlara nasıl entegre edileceğinin anlaşılması.
  • İşin kesintiye uğraması durumunda gelir kaybına karşı koruma sağlanması.

NART’ın yenilenebilir enerji uzmanları ve risk mühendislerinden oluşan küresel ekibi, yenilenebilir enerji alanındaki gelişmelerden haberdar olmanızı sağlayabilir. Aynı zamanda riskleri ve fırsatları yönetmenize yardımcı olabilir.