Denizcilik

Ticaret kavramının temel taşı olan ve asırlardır hız kesmeden gelişmeye devam eden ticari denizcilik sektörü, global ticaretin en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Yenilenen ve geliştirilen ticaret anlaşmaları, ticari yatırımların gelişmekte olan ülkelere odaklanması ve ekonomik küreselleşme ile paralel olarak; denizcilik sektörü de kuşkusuz olarak büyümeye devam edecektir. Ancak denizcilik endüstrisindeki bu büyüme; beraberinde getirdiği belirsizlikler, öngörülemeyen maliyetler ve riskler sebebiyle gölgelenmektedir.

Yenilik ve büyümenin getirdiği tüm bu zorluklara karşın denizcilik sektöründe fark yaratmayı hedefleyen firmalar için, belirsizliklerin ve risklerin etkili şekilde yönetilmesi kilit faktör niteliği taşımaktadır. Sektördeki gelişmelerin hızlanması ile birlikte takibi de zorlaşan maliyet kontrolü, oluşabilecek hasarların yıkıcı gücü, uluslararası kurallar ve risk faktörlerinin çeşitliliği ise; firmaları bu risklerin yönetimi konusunda tecrübeli ve dinamik bir çözüm ortağı arayışına yönlendirmektedir.

Uluslararası partnerleri ve global piyasaları yakından takip eden uzman kadrosu ile NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., firmalara en uygun sigorta hizmetlerini rekabetçi bir piyasa oluşturma anlayışıyla sunmaktadır. Sektörün ve denizcilik faaliyetlerinin beraberinde getirdiği tüm risklerin belirlenerek teminat altına alınması amacıyla çalışan NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin uzman personeli, risk ve teminat ilişkilerini devamlı olarak güncelleyerek müşterilerine en iyi planları hazırlamaktadır.

Global partnerler ve geniş market bağlantıları ile küresel bir hizmet ağı oluşturmuş olan NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., denizcilik sektörüne tekne ve makine, yat, denizde taşınan mal, P&I alanlarında hizmet vermenin yanı sıra; kira kaybı, kaçırılma ve fidye, tekne inşaat, tersane sorumluluk, marina ve terminal işletenleri sorumluluk ve liman sorumluluk gibi spesifik alanlarda da müşterilerine rekabetçi çözüm önerileri sunmaktadır.

Sektörün ve denizcilik faaliyetlerinin beraberinde getirdiği tüm risklerin belirlenerek teminat altına alınması amacıyla
çalışan NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin uzman personeli, risk ve teminat ilişkilerini devamlı olarak
güncelleyerek müşterilerine en iyi planları hazırlamaktadır. Tüm deniz araçlarının; liman, terminal ve tersanelerin
faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyulan her türlü teminatın sağlanması için yerel sigorta şirketlerine ek olarak Londra,
İskandinavya, Almanya, Hollanda, Romanya marketleri gibi denizcilik sigortalarının öncüsü tüm global marketlerden de teklif temin edilebilmektedir.

Hizmet verilen sigorta alanları;
✓ Tekne ve Makine (H & M) Sigortaları
✓ Harp ve Grev (W & S) Sigortaları
✓ P & I (Koruma ve Tazmin) Klüp Sigortaları
✓ Kaçırma ve Fidye (K & R) Sigortaları
✓ Navlun, Sürastarya ve Savunma (FD & D) Sigortaları
✓ Kira Kaybı (LOH) Sigortaları
✓ Artan Değer (IV) Sigortası
✓ Çeki Sigortası
✓ Rehinli Alacaklı Sigortası
✓ Liman Sorumluluk Sigortaları
✓ Terminal İşletenleri Sorumluluk Sigortaları
✓ Marina İşletenleri Sorumluluk Sigortaları
✓ Yat İnşa ve Tekne İnşa Sigortaları
✓ Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortaları
✓ Yat Sigortaları
✓ Balıkçı Tekneleri Sigortaları
✓ Emtia Nakliyat Sigortaları
✓ Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk (CMR) Sigortaları
✓ Yurt İçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortaları
✓ Nakliyat Aracısı Sorumluluk (FFL) Sigortaları
✓ Depocu Sorumluluk Sigortaları