Emniyeti Suistimal Hasarlarında İstenilen Evraklar

Emniyeti Suistimal Hasarlarında

 • Sigortalının rakamsal talebini, hasarın oluş şeklini ve tazminat ödemesi için banka bilgilerini içerir beyanı
 • Emniyeti suistimal suçunu işleyen personelin işe giriş bildirgesi (SSK Kaydı)
 • İş sözleşmesi
 • Maaş bordrosu
 • Savcılık’a yapılan suç duyurusu
 • Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın neticesine ilişkin belge
 • Suçu işleyen personelin Savcılık nezdinde ve/veya yazılı ve imzalı alınan ifadesi
 • Tanık ifade tutanakları
 • Suçu işleyen personelin işe giriş tarihinden olayın oluş tarihine kadar geçen süre içerisinde kazandığı ikramiye, bonus vs diğer alacaklarına ilişkin belgeler
 • Zimmete geçirilen miktarı gösteren muhasebe kayıtları ve belgeler
 • Suçu işleyen personelin işten çıkarıldığına dair belge / ihtarname
 • Zarara istinaden suçu işleyen personelden mahsuben yapılan kesintilere ve/veya hesaben/ nakden alınan miktara ilişkin belge ve bilgiler.

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.