UZMANLIK ALANLARIMIZ

OTOYOLLAR & DEMİRYOLLARI

ÜST YAPILAR

HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KÖPRÜLER

LİMAN VE TERMİNALLER

PETROKİMYA TESİSLERİ

İNŞAAT MAKİNELERİ

MADENLER

ANA RİSKLER

  • İnşaat ve montaj sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek kazalar
  • Projenin gecikmesi ya da durması sonucu ortaya çıkabilecek kar kayıpları
  • Proje çalışanlarının yaralanması, sakatlığı ya da vefatı
  • Mevcut tesislere ve 3. Şahıs yapılarına gelebilecek hasarlar
  • Proje sahiplerinin 3.şahısların ve çalışanların yaşadığı kayıplar sonrasında karşılaşılabilecekleri hukuki sorumluluklar
  • Mimar, mühendis, proje müdürü gibi proje profesyonellerinin alacakları kararların sorumlulukları
  • Çevre hasarları
  • Riskli ülkelerde ortaya çıkabilecek politik riskler ve terör riskleri
  • Proje başlangıç ya da bitiş tarihinde meydana gelebilecek gecikmeler
  • Proje çalışanlarının kaçırılması ve fidye riski

ÜRÜNLER

ÖNEMLİ BİLGİLER

«Malzeme işçiliği, tasarım, plan veya teknik özellik kusurlarından doğan hasarlar teminat haricidir.»

“Sonuç” Kusur İstisnası

«Sigortacı Malzeme, işçilik, tasarım, plan veya teknik özellik kusuru sebebiyle yapılan tüm masraflardan sorumlu değildir. Sigortalı kıymetin bahsi geçen bu kusurları içeren herhangi bir kısmının hasara uğraması durumunda, iş burada hariç tutulan ikame veya düzeltme masrafı, ikame veya düzeltme hasarın oluşundan hemen önce yapılsa idi ortaya çıkacak masraflardan ibarettir.

Bu poliçenin amacı doğrultusunda, sigortalı kıymetin herhangi bir kısmının yalnızca bir malzeme, işçilik, tasarım, plan veya teknik özellik hatası nedeniyle hasar olarak ele alınmaması gerektiği anlaşılmış ve kabul edilmiştir

“Geliştirme” Kusur İstisnası

«Sigortacı Malzeme, işçilik, tasarım, plan veya teknik özellik kusuru sebebiyle yapılan tüm masraflardan sorumlu değildir. Sigortalı kıymetin bahsi geçen bu kusurları içeren herhangi bir kısmının hasara uğraması durumunda, iş burada hariç tutulan ikame veya düzeltme masrafı, orijinal malzeme, işçilik, tasarım, plan veya teknik özelliğin iyileştirilmesinden – geliştirilmesinden doğan masraflardan ibarettir.

Bu poliçenin amacı doğrultusunda, sigortalı kıymetin herhangi bir kısmının yalnızca bir malzeme, işçilik, tasarım, plan veya teknik özellik hatası nedeniyle hasar olarak ele alınmaması gerektiği anlaşılmış ve kabul edilmiştir

LEG3 LEG2 LEG1
(Diğer kıymetlerde zarar olmadan) Yalnızca kusurlu kısmın onarım masrafları X X X
Orijinal dizayn, plan, teknik özellik, malzeme ya da işçiliğin geliştirilmesi için gerekli masraflar X X X
Kusurlu parçanın ortaya çıkarılması / kusurlu parçaya erişilmesi için gerekli masraflar  ✓ X X
Kusurlu parçanın kendisinin düzeltilmesi masrafları  ✓    X X
Kusurlu kıymetten destek alan diğer sigortalı kıymetlerin onarım masrafları  ✓  ✓ X
Kusurlu kıymet nedeniyle zarar gören diğer sigortalı kıymetler  ✓  ✓ X