UZMANLIK ALANLARIMIZ

Demiryolu ve Karayolları

Binalar

Baraj ve HES ler

Köprüler

Liman ve Terminaller

Petrol ve Petrokimya Tesisleri

İnşaat Makinaları

Madenler

Madenler

Madenler

ANA RİSKLER

  • İnşaat ve Montaj sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek kazalar

  • Projenin gecikmesi ya da durması sonucu ortaya çıkabilecek kar kayıpları

  • Proje çalışanlarının yaralanması, sakatlığı ya da vefatı

  • Mevcut tesislere ve 3. Şahıs yapılarına gelebilecek hasarlar

  • Proje sahiplerinin 3.Şahısların ve çalışanların yaşadığı kayıplar sonrasında karşılaşılabilecekleri hukuki sorumluluklar

  • Mimar, mühendis, proje müdürü gibi proje profesyonellerinin alacakları kararların sorumlulukları

  • Çevre hasarları

  • Riskli ülkelerde ortaya çıkabilecek politik riskler ve terör riskleri

  • Proje başlangıç ya da bitiş tarihinde meydana gelebilecek gecikmeler

  • Proje çalışanlarının kaçırılması ve fidye riski

ÜRÜNLER

İnşaat/Montaj

Sorumluluk Riskleri

Kar Kaybı

Politik Riskler