Enerji Ve Altyapı


NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. çağımızda tüm sektörlerin bağımlılığı sebebi ile önemini giderek arttıran enerji sektöründe yurtiçi ve yurtdışında en geniş kapsamlı risk yönetim hizmetlerini sunmaktadır.

Enerji sektöründe hız kazanan tesisleşme,iletim hatları yapımı ve lojistik hizmetleri ve bunları etkileyen coğrafik etmenler, kamusal bağlantılar,mevzuatlar risk yönetim hizmetlerini, işletmelerin yaşam garantileri için vazgeçilmez bir unsur haline getirmiştir.

Enerji ve altyapı sektöründe işletmelere müşteri odaklı risk raporları hazırlanmakta ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilen analizler ve uygulamalar planlanmaktadır. Uluslar arası piyasalar ve sigorta sektörü bu planlara en uygun ve kapsamlı hizmeti sağlayacak şekilde yönlendirilmekte ve rekabetçi bir piyasa yaratılarak müşterilere maliyetlerini azaltıcı ve kar hedeflerini gözeten çözümler sonuçlandırılmaktadır.