Geçmiş Hastalıklar Sigortası

SAĞLIĞINIZ BİZDE POLİÇESİ

 • Bu ürünümüzde Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık tedavi masrafları kapsam dahilindedir.
 • 80 yaş arasında olan ( 80 yaş dahil ) ve SGK kaydı bulunan herkes için poliçe yapılabilmektedir. SGK tarafından kapsama alınan ve SGK sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olan kişiler bu üründen yararlanabilmektedir.
 • Vergi indiriminden, prim ödemeleri karşılığında alınacak makbuz ile yararlanılabilir.
 • – İlgili ürün Yatarak ve Yatarak + Ayakta olmak üzere 2 ayrı paketten oluşmaktadır. Yatarak yapılan tedaviler,poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde %100 olarak ödenmektedir. Ayakta yapılan tedavilerde ise, yılda 8 adet doktor muayenesi ve buna bağlı diğer teminatlar (Röntgen/Fizik Tedavi/Tahlil/İleri Tanı Yöntemleri) poliçe tarafından karşılanmaktadır. Sadece Yatarak Tedavi teminatı Kurumsal poliçelerde verilmektedir.
 • – H/P oranı %100 ü aşan poliçeler için uygulanacak ek prim maksimum poliçe primin üç katı ile sınırlıdır.
 • – Sigorta Ettirenin Poliçe primini peşin veya taksitler şeklinde ödenebilir. Hangi vade ve tutarlarda ödeyeceği poliçe üzerinde belirtilir ve prim ödemelerinin tamamı Kredi Kartı ile blokajlı yapılır.
 • – İlgili ürünün iptali, poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçen süre ve ödenen toplam tazminat tutarı dikkate alınarak Poliçe Özel Şartları?nda ayrıntılı olarak belirtilen İptal koşullarına uygun olarak yapılmaktadır.
 • – 0-17 yaş arası tüm sigortalı adayları ebeveynleri ile birlikte, Sigorta Ettirenin 18 yaşından büyük olması durumunda ise tek başına sigortalanabilir.
 • – İlgili ürün anlaşmalı Medical Park Hastanelerinde geçerlidir.

Teminatlar

Yatarak + Ayakta Teminatlarımız

 • Cerrahi ve Dahili Yatışlar
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Küçük Müdahale Giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda,yemek ve bir adet refakatçi giderleri
 • Doktor Muayene (yılda 8 adet)
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 • İleri Tanı Yöntemleri
 • Fizik Tedavi Giderleri