Hasar Anında İstenen Evraklar

KASKO HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

  • Trafik Kazası Tespit Tutanağı/ Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı / İfade ve Görgü Tespit Tutanağı
  • Zabıt veya Tutanak olmayan durumlarda Beyan
  • Olay yeri kaza resimleri
  • Ruhsat Fotokopisi
  • Ehliyet Fotokopisi
  • Alkol Raporu
  • İkili ya da zincirleme bir trafik kazası ise karşı araçların ehliyet,ruhsat ve trafik poliçesi fotokopileri
  • Hasar onarım gerçekleştirildi ise onarım faturası
  • Araç üzerinde rehin var ise sigortalıya ödeme yapılabilir D/M muvafakati
  • IBAN bilgisi

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

ARACIN ÇALINMASI HALİNDE;

  • Karakol müracaat tutanağı
  • Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları (Çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda)
  • Çalıntı kaşeli ruhsat aslı
  • Araç üzerinde rehin var ise olumlu D/M muvafakati ve rehin şerhinin kaldırıldığına dair noter tasdikli yazı
  • Maliyeden borcu yoktur yazısı
  • Trafik tescil müdürlüğünden trafik kaydının silindiğine dair yazı
  • Vekâlet (örneği şirketimizden alınmalıdır)
  • Asıl ve yedek anahtarlar
  • Vekaletname

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

RADYO – TEYP ÇALINMASI HASARLARI

Radyo Teyp çalınması halinde, poliçenizdeki radyo teyp için verilmiş sigorta teminatı sona ereceği için yeniden radyo teyp monte etmeniz halinde poliçenize ek teminat eklenmesi gerekmektedir.

  • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
  • Ruhsat fotokopisi
  • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname

DEĞER KAYBI HASARLARI

  • Değer kaybı talep beyanı
  • Zarar gören aracın kilometre (KM) bilgisi
  • Trafik kazası tespit tutanağı veya Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı
  • Ruhsat fotokopisi ve Ehliyet fotokopisi
  • Aracın olay resimleri (kazaya karışan diğer araçlarla birlikte)
  • Hasar onarım ile ilgili Eksper raporu
  • Onarım faturası
  • IBAN bilgisi

CAM KIRILMASI HASARLARI

  • Zabıt veya beyan
  • Fatura (Eksper gönderilmediği durumlarda)
  • Hasarla ilgili fotoğraflar
  • Ruhsat Fotokopisi
  • Ehliyet Fotokopisi
  • IBAN bilgisi

TRAFİK HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

 

MADDİ HASARLAR İÇİN; 

  • Trafik kazası tespit tutanağı veya Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı
  • Alkol raporu
  • Olay yeri kaza resimleri (kazaya karışmış diğer araçlar ile birlikte)
  • Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
  • Zarar gören aracı kullanan sürücü ehliyeti
  • Iban bilgisi

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

VEFAT HALİNDE;

  • Trafik kazası tespit tutanağı
  • Alkol raporu
  • Ölü muayene otopsi raporu
  • Defin ruhsatı
  • Veraset İlamı
  • Aile nüfus kayıt örneği
  • Ölen kişinin mesleğini ve gelir durumunu gösteren resmi belge

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

YARALANMA HALİNDE;

  • Kaza tespit tutanağı
  • Taburcu edildiğine dair hastane raporu
  • Tedavi masrafları
  • Sürekli sakatlık halinde tam teşekküllü hastaneden alınan maluliyet derecesini gösterir heyet raporu
  • Sürekli sakatlık halinde malulün mesleğini ve aylık gelir durumunu gösteren belge

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

YANGIN HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

  • İtfaiye raporu
  • Karakol tarafından tutulan ifade ve görgü tespit tutanakları
  • Talepname
  • Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan
  • Muhasebe kayıtları (Faturalar, demirbaş kayıtları, mizan,envanter kaydı), KDV beyannamesi
  • Tapu veya kira kontratı
  • Savcılık İddianamesi ve takipsizlik kararı
  • Hasar fotoğrafları
  • Rehin var ise olumlu D/M muvafakati
  • Vergi Levhası
  • Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar
  • Iban bilgisi

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

FIRTINA HASARLARINDA;

  • Meteoroloji raporu (10 metre yükseklikte hızı, saniyede 17.1 metre “7 bofor”dan fazla esen rüzgarlar fırtına olarak kabul edilmektedir)
  • Sigortalı beyan ve talep yazısı
  • Tapu veya kira kontratı
  • Hasar fotoğrafları
  • Vergi Levhası
  • Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar
  • İban bilgisi

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

DAHİLİ SU / SEL – SU BASKINI HASARLARINDA;

  • Hasarı anlatan ayrıntılı beyan
  • Hasar talepnamesi
  • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
  • Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar
  • İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan,envanter kaydı), KDV beyannamesi
  • Hasar fotoğrafları
  • Vergi Levhası
  • Iban bilgisi

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

HIRSIZLIK HASARLARINDA;

  • Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı
  • Talepname
  • Muhasebe kayıtları (Çalınan kıymetlerin alış faturaları, işyeri ise hasar tarihli mizan)
  • 30 gün sonra çalınan mallar bulunamamış ise ilgili karakolun bulunamadı yazısı
  • Hırsızlık tahribatı varsa fotoğrafları

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

MÜHENDİSLİK

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI HASARLARINDA;

  • Olaya ilişkin sigortalı beyanı ve ilgili tutanaklar
  • Teknik servis raporu (Hasar nedenini gösterir)
  • Yangın sonucu hasar çıkmış ise itfaiye raporu
  • Hırsızlık hasarı ise karakol tutanağı ve bulunamadı zaptı
  • Hasarlı cihazın alım faturası
  • Fotoğraf
  • Onarım yapıldı ise onarım faturası
  • Bakım sözleşmesi ve periyodik bakım evrakları

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

İNŞAAT SİGORTASI HASARLARINDA

  • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
  • Keşif özeti, hak ediş raporları
  • İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
  • Geçici kabul yapılmış ise kabul teslim tutanağı
  • Proje, ihale sözleşmesi
  • Fotoğraf
  • Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmî belgeler (yangın hasarlarında itfaiye raporu, savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı, fırtına hasarlarında meteoroloji raporu vb.)
  • Şantiye hasarlarında demirbaş kayıtları,

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

MAKİNE KIRILMASI SİGORTA HASARLARINDA;

  • Olaya ilişkin sigortalı beyanı ve ilgili tutanaklar
  • Teknik servis raporu (Hasar n gösterir)
  • Hasar ile ilgili teklifler
  • Hasarlı cihazın alım faturası
  • Fotoğraf
  • Onarım yapıldı ise onarım faturası
  • Bakım sözleşmesi ve periyodik bakım evrakları
  • Mobil-Hareketli makineler için operatör belgesi,operatör işe giriş bildirgesi ve ruhsat.


Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

İNŞAAT MONTAJ SİGORTASI HASARLARINDA

  • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
  • Keşif özeti, hak ediş raporları
  • İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
  • Hasarın giderilmesine yönelik her türlü teklif ve harcamalar
  • Fotoğraf

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

SORUMLULUK

3.ŞAHIS SORUMLULUK MADDİ HASARLARINDA

  • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan mağdur ve sigortalının yazılı beyanı
  • Sigortalının sorumluluğu bulunduğunu kanıtlayıcı bilgi/belge
  • Teklifler ya da onarım yapıldı ise onarım faturası
  • Zararı belirten talep yazısı
  • Fotoğraf
  • IBAN bilgisi

İŞVEREN SORUMLULUK HASARLARINDA

  • İş kazası tutanağı
  • Sgk İş Kazası Bildirim Formu
  • Hasar sebebine bağlı olarak düzenlenen resmi ifade ve görgü tutanakları,
  • Talep Yazısı
  • Epikriz raporu
  • Mahkeme bilirkişi raporu
  • Maaş bordrosu
  • SGK işe giriş bildirgesi
  • İş güvenliği müfettiş raporları

Maluliyet Durumunda

  • Gelir durumunu gösterir belge,
  • Hastane heyet raporu,
  • İş görememezlik raporu,
  • Reçete/fatura asılları

Vefat Durumunda

  • Defin ruhsatı,
  • Gelir durumunu gösterir belge,
  • Ölü muayene otopsi raporu,
  • Veraset ilamı,
  • Vukualtı aile nüfus kayıt tablosu,
  • Diğer belgeler

Tedavi Taleplerinde

  • İş görememezlik raporu,
  • Fatura/reçete asılları

FERDİ KAZA HASARLARINDA

  • Talep yazısı
  • Epikriz raporu
  • Iban bilgisi

Vefat Durumunda

  • Defin ruhsatı
  • Ölü muayene otopsi raporu
  • Veraset ilamı
  • Vukuatlı aile nüfus kayıt tablosu
  • Gelir durumunu gösterir belge
  • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu

Maluliyet Durumunda

  • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu
  • Gelir durumunu gösterir belge
  • Hastane heyet raporu
  • Reçete, fatura asılları

Tedavi talep Durumunda

  •  Reçete, fatura asılları

NAKLİYAT HASARLARINDA

Yurtiçi sevkiyat söz konusu olduğunda;

  • Sigortalı/sigorta ettirenin, hasarlı emteaya ilişkin beyan yazısı
  • Poliçe aslı veya fotokopisi
  • Emtea fatura aslı veya kopyası
  • Sevk irsaliyesi aslı veya kopyası
  • Navlun (Taşıma) faturası kopyası
  • Trafik kaza zaptı / alkol muayanesi (trafik kazası var ise)
  • Varsa hasarla ilgili Resmi Makamlarca düzenlenmiş tutanaklar
  • Hasar tespit tutanağı (kamyon/tır plakası ile sürücünün imzasını içeren)
  • Taşıyıcı firmaya, sigorta/sigorta ettiren tarafından noterden gönderilen Hasar Bildirim yazısı (İhtarname)
  • İmza sirküleri
  • Hasarlı emteaların resimleri
  • Sigortalının banka bilgileri
  • IBAN bilgisi
  • Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer(ek) belgeler

Uluslararası sevkiyat söz konusu olduğunda;

  • Sigortalı/sigorta ettirenin emteaya ilişkin beyan yazısı
  • Poliçe aslı veya fotokopisi
  • Emtea fatura aslı veya kopyası
  • Deniz taşımalarında konşimento, uluslararası karayolu taşımalarında hamule senedi veya CMR, havayolunda airway bill, demiryolunda railway bill
  • Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde)
  • Gümrük çıkış beyannamesi (ihracat halinde)
  • Hasar tespit tutanağı (taşıyıcının imzasını içeren)
  • Varsa hasarlarla ilgili Resmi makamlarca düzenlenmiş tutanaklar
  • Çeki listesi
  • Taşıma sözleşmesi, navlun (taşıma ücreti) faturası
  • Taşıyıcı firmaya, sigorta/sigorta ettiren tarafından noterden gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)
  • IBAN bilgisi
  • Hasarlı emteaların resimleri
  • Sigortalının banka bilgileri
  • Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer (ek) belgeler

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları söz konusu olduğunda;

  • Sigortalı/sigorta ettirenin hasarlı emteaya ilişkin beyan yazısı,
  • Poliçe aslı veya kopyası
  • Emtea fatura aslı veya kopyası
  • Sevk irsaliyesi aslı veya kopyası
  • Navlun(taşıma) faturası kopyası
  • Trafik kaza zaptı / alkol muayanesi (trafik kazası var ise)
  • Varsa hasarla ilgili resmi makamlarca düzenlenmiş tutanaklar
  • Hasar tespit tutanağı (kamyon/tır plakası ile sürücünün imzasını içeren)
  • Hasarlı emteaların resimleri
  • Taşıma aracına ait belgeler
  • Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tuttuğunu belgeleyen fatura ve yazı
  • IBAN bilgisi
  • Varsa emteaya iat nakliyat emtia sigortası kopyası ya da emtia poliçesi olmadığına dair mal sahibinin beyan yazısı
  • Sigortalının banka bilgileri

TEKNE HASAR DOSYALARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

  • Sigortalı beyanı
  • Denize elverişlilik belgesi
  • Meteoroloji raporu
  • Kurtarma teklifleri
  • Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
  • Tamir ve diğer masraf faturaları
  • Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
  • Hasar resimleri

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

ÜRÜN SORUMLULUK HASARLARINDA

  • Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı,
  • Zarara sebebiyet veren ürüne ilişkin bilgiler,
  • Üretici firmanın konu hakkında tespit, görüş ve bilgileri,
  • Zarar miktarının tespitine yönelik belgeler (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.)
  • Tarafların anlaşamaması halinde olayın yargıya intikal etmesi durumunda mahkeme kararı,
  • Mahkeme kararına istinaden sigortalımız tarafından bir ödeme gerçekleştirilmiş ise icra emir ve ödeme makbuzu,

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

EMNİYETİ SUİSTİMAL HASARLARINDA

  • Sigortalının rakamsal talebini, hasarın oluş şeklini ve tazminat ödemesi için banka bilgilerini içerir beyanı
  • Emniyeti suistimal suçunu işleyen personelin işe giriş bildirgesi (SSK Kaydı)
  • İş sözleşmesi
  • Maaş bordrosu
  • Savcılık’a yapılan suç duyurusu
  • Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın neticesine ilişkin belge
  • Suçu işleyen personelin Savcılık nezdinde ve/veya yazılı ve imzalı alınan ifadesi
  • Tanık ifade tutanakları
  • Suçu işleyen personelin işe giriş tarihinden olayın oluş tarihine kadar geçen süre içerisinde kazandığı ikramiye, bonus vs diğer alacaklarına ilişkin belgeler
  • Zimmete geçirilen miktarı gösteren muhasebe kayıtları ve belgeler
  • Suçu işleyen personelin işten çıkarıldığına dair belge / ihtarname
  • Zarara istinaden suçu işleyen personelden mahsuben yapılan kesintilere ve/veya hesaben/ nakden alınan miktara ilişkin belge ve bilgiler.

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

KAR KAYBI HASARLARINDA

            Genel Evraklar

  • Hasar tarihinden önceki üç yılın Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve ekleri
  • Hasar tarihinden önceki üç yılın Geçici Vergi Beyannameleri ve ekleri
  • Hasar tarihinden önceki yıla ait bütçe ve hasarın meydana geldiği yıla ait bütçe
  • Hasar tarihinden önceki üç yıla ait YMM Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu
  • Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Kapasite Raporları
  • Hasar tarihinden önceki üç yıla ait resmi envanter defteri
  • Yatırım Teşvik Belgeleri
  • Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Bağımsız Denetim Raporları

            Muhasebe Evrakları

  • Hasar tarihinden önceki üç yılın Bilançoları ve Gelir Tabloları (Vergi Dairesine verilen)
  • Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Geçici Vergi Beyannameleri ve ekleri Gelir Tabloları ve maliyetlerin yapılmış haliyle ayrıntılı genel mizanları
  • Hasar tarihinden önceki üç yılın aylık devirsiz (kümülatif olmayan) ayrıntılı genel mizanları
  • Hasar tarihinden geriye dönük 1 yıllık aylık bazda devirsiz(kümülatif olmayan) ayrıntılı genel mizanları
  • Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Katma Değer Vergisi Beyannameleri

            Planlama Ve Maliyet Evrakları (Yönetim Muhasebesi Evrakları)

  • Hasar tarihi itibariyle hasarlanan makinelerde hangi üretim maliyeti sisteminin kullanıldığı hakkında bilgi ve bu maliyet sisteminin evrakları
  • Üretimle ilgili  ayrıntılı stok listeleri, yoksa muhasebe dışı listeler hasar tarihi itibariyle makinelerin hacim-kar analizleri
  • Dönem başı stokları, hasar tarihi başlangıç ve sonu itibarı ile stokların birim ve tutarlarının ayrıntılı listeleri (ayrıntılı mizanlar da)
  • Hasar tarihinden önceki üç yıla ait yılları fiili stok sayımı listeleri detaylandırılmış haliyle