havacılık

Günümüzde vazgeçilmez bir ulaşım ve nakliye yöntemi haline gelen hava araçları, sunduğu sayısız avantajın yanı sıra yüksek bir risk potansiyelini de beraberinde getirmektedir.

Günümüzde vazgeçilmez bir ulaşım ve nakliye yöntemi haline gelen hava araçları, sunduğu sayısız avantajın yanı sıra yüksek bir risk potansiyelini de beraberinde getirmektedir. Gerek bu sektörde hizmet veren havacılık firmaları, gerekse kişisel olarak havacılıkla ilgilenen bireyler sahip oldukları hava araçlarının değeri ve hava faaliyetleri sırasında üstlenilen sorumlulukların büyüklüğü gibi sebeplerle yüksek seviyede bir güvenceye ihtiyaç duymaktadır. Havacılığa ilgili bireyler ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların niş sigorta ihtiyaçlarının karşılanması için NART Brokerlik olarak müşterilerimizin yanındayız. NART olarak, müşterilerimizin talebi doğrultusunda havacılık branşı kapsamındaki her türlü teminat, yurt içi ve yurt dışı marketlerden temin edilebilmekte ve müşterilerimizin bu alandaki her türlü ihtiyacı karşılanabilmektedir. Bu ihtiyaçlar arasında marketin öncüsü sigorta şirketlerinden temin edilen geniş kapsamlı koruma, her türlü yasa ve düzenlemeye ilişkin uygunluk, ihtiyaca uygun özelleştirilmiş sigorta ürünleri sayılabilir. NART, Havacılık Sigortaları kapsamında aşağıdaki alanlarda müşterilerine hizmet vermektedir;

Hava Araçları İçin Gövde Sigortaları

  • • Jetler
  • • Helikopterler
  • • Hava Balonları

Havacılığa Bağlı Sorumluluk Sigortaları

  • 3. Şahıs Sorumluluğu
  • Yolcu Sorumluluğu
  • • Havalimanı İşletenlerin Sorumluluğu

Diğer Ürünler

  • Pilotlar için Lisans Kaybı
  • Yolcu ve Mürettebat Ferdi Kaza
  • • Yük ve Posta Sorumluluk Sigortaları

Hızlı Teklif Al


Sıkça Sorulan Sorular

Bu, bir uçağın fiziksel gövdesini etkileyen hasarları kapsayan bir mülk ve zaiyat sigortası poliçesinin resmi adıdır.

Sigorta kapsamı sınırı, gövdenin maruz olduğu zarardan doğan maliyetleri ve aynı zamanda aracı onarmak için gerekli işçiliği ele alır. Bazı durumlarda (ancak hepsinde değil), gövde sigortası uçakta bulunan navigasyon aletleri gibi araca iliştirilmemiş ekipmanları da kapsayacaktır.

Bu, yolcuların bedensel yaralanmalarını veya uçağın yönlendirilmesi nedeniyle meydana gelen üçüncü taraf hasarlarını kapsamaz, çünkü bu kayıplar yükümlülük sigortası kapsamındadır.

Yükümlülük sınırlaması talepleri, genellikle maruz kalma durumuna bağlı olarak 5 milyon ABD Doları ile 100 milyon ABD Doları veya daha yüksek değerler arasında değişir. Sahip olunmayan uçak yükümlülük sigortası, bir şirketin veya çalışanının kendisine ait olmayan bir hava aracını kullanmasının neden olduğu bir kayıp nedeniyle, bir şirketin bedensel yaralanma (yolcular dahil) ve üçüncü şahıslara yönelik maddi hasardan yasal olarak yükümlü hale gelmesi durumunda kapsama sağlar. Hava aracı kısmen veya tamamen şirkete, bağlı ortaklıklarına veya ilişkili taraflara ait olmadığı veya bunlar adına tescilli olmadığı sürece yükümlülük teminatı şirkete sağlanacaktır.

Hasar poliçeleri, genellikle indirilebilir/aşırı seviyenin altına düşen hiçbir unsuru veya kötü niyetli eylemleri kapsamaz. Kötü niyetli eylemler, bir pilot intiharından çalışanların sabotaj yapmasına kadar uçakta hasar vermek için bilinçli olarak yapılan her şeyi içerebilir. Sigortacılar, bir uçağın (kasıtlı olmasa bile) vurularak düşürülmesini kötü niyetli bir eylem olarak değerlendirmiştir. Bunları karşılamak için genellikle ayrı bir savaş poliçesi gerekir.

Hakkımızda