Hayat Sigortası

Hayat Sigortası Nedir ?

Sizin ve sevdiklerinizin hayatını beklenmedik sürprizlere karşı güvence altına almak istiyoruz. Ne dersiniz?

Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, hayat her zaman beklediğiniz yönde gitmez; bazen beklenmedik sürprizlerle yolunuza çıkarak yürümenizi zorlaştırır. Önemli olan ise, bu beklenmedik engellere karşı güçlü durarak kendinizin ve sevdiklerinizin hayatını güvence altına almaktır. Beklenmedik sürprizlere rağmen yolunuza devam etmeniz, her koşulda yaşam standardınızı koruyabilmeniz için hayat sigortası ürünlerimizle de yanınızdayız!

Hayat sigortası ile poliçe süresi boyunca başınıza gelebilecek maluliyet (sakat kalma), tehlikeli hastalık veya işsizlik gibi durumlarda size, vefat durumunda ise kanuni mirasçılarınıza maddi destek sağlıyoruz

Neden Hayat Sigortası Yaptırmalıyım ?

Hepimizin bildiği gibi, hayat her zaman beklediğimiz yönde gitmez. Bazen beklenmedik sürprizlerle yolumuza çıkarak yürümemizi zorlaştırır. Önemli olan bu beklenmedik engellere karşı güçlü durarak kendimizin ve sevdiklerimizin hayatını güvence altına almaktır. Beklenmedik durumlarda yolunuza aynen devam etmeniz, her koşulda yaşam standardınızı koruyabilmeniz için hayat sigortası ürünlerimizle yanınızdayız.

Hayat sigortası ile poliçe süresi boyunca başınıza gelebilecek maluliyet (sakat kalma), tehlikeli hastalık veya işsizlik gibi durumlarda size, vefat durumunda ise yasal mirasçılarınıza seçtiğiniz teminatlar kapsamında maddi destek sağlıyoruz.

Teminatlar Nelerdir ?

Hayat sigortası ürünlerimizin ana teminatı vefat olmak ile birlikte aşağıdaki ek teminatların da yer aldığı ürün seçeneklerini de içerir.

Kaza Vefat Teminatı

Sigortalının, sigorta süreci içinde bir kaza neticesinde vefat etmesi durumunda lehtarlarına finansal güvence sağlar.

Kaza/Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde bir kaza veya hastalık sonucunda daimi olarak malul kalması halinde, tıbbi tedavinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından, Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları’ nda belirtilen oranlar dahilinde sigortalıya daimi maluliyet tazminatı ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Kaza sonucu tedavi masrafı yapılmış olması halinde, sigortalının durumunun “kaza tespit tutanağı” ve kazayla ilgili olarak tedavi gördüğü sağlık kurumu yetkilileri tarafından, kendi adına tanzim ve tasdik edilmiş tıbbi rapor ve yapılan tedavi masraflarını gösteren ayrıntılı fatura ibrazı ile belgelenmesi ve bu belgelerin sigorta şirketine iletilmesinin ardından teminat sigortalıya ödenir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Hayat Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartlarına göre, sigortalının sigorta süresi içinde poliçe kapsamındaki tehlikeli hastalıklara yakalanması halinde sigortalıya tazminat ödenir.

Gündelik hastane masrafları teminatı

Bir hastalık veya kaza sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede en az 3 tam gün yatılması durumunda oluşacak gelir kaybını karşılayan, serbest meslek sahiplerinin yararlanabileceği teminattır.

İşsizlik teminatı

Sigortalının, sigorta süresi istek dışı işsiz kalması halinde poliçede belirtilen koşulları sağladığı takdirde finansal gelir sağlayan, özel sektör çalışanlarının yararlanabileceği bir teminattır.