İNŞAAT sİGORTASI

Son yıllarda yurt içi ve yurt dışında artan bir trend ile devam eden inşaat projeleri yatırımları beraberinde yeni ve değişen riskler doğurmuştur.

Son yıllarda yurt içi ve yurt dışında artan bir trend ile devam eden inşaat projeleri yatırım sahiplerinin yönetmesi gereken birçok riski de beraberinde getirmektedir. Bu riskler kimi zaman yatırım uzmanları tarafından önerilen ekonomik kararlar sonucunda finansal riskler, kimi zaman mevcut tesislere ya da inşa halindeki yapılara gelen fiziki hasarlar, kimi zaman ise mühendisler tarafından uygulanan kararlar sonucunda tasarım kaynaklı riskler olarak karşımıza çıkmakta ve hukuki sorumluluklar dahil olmak üzere birçok sorumluluğu beraberinde getirmektedir.

Tüneller, hastaneler, okullar, köprüler, limanlar, kara ve demir yolları, petrokimya terminalleri, barajlar ve santraller; bunun gibi birçok altyapı elemanı günümüzde vatandaşlarının hayat kalitesini arttırmak üzere hükümetler tarafından özel sektör yatırımcıları vasıtasıyla hayata geçirilmekte. Disiplinlerarası muazzam çalışmalar sonucu ortaya çıkan milyon liralık, kimi zaman milyar liralık bedellere sahip bu projelerin riskleri NART’ın teknik uzmanlığa ve hem inşaat hem sigorta sektörlerindeki derin bilgiye sahip profesyonelleri tarafından Lloyd’s Market üyesi olmanın verdiği güçle, 136 ülkede 35.000 çalışanı olan global network hizmet ağıyla defalarca başarıyla yönetilmiştir. NART olarak sektörde dünya listelerine giren onlarca dev Türk yatırımcımıza hem yurt içi hem yurt dışı projelerindeki riskleri konusunda çözüm ortaklığı yapmakta, sürdürülebilir gelişmelerine katkıda bulunmaktayız.

Konut, fabrika ve alışveriş merkezi gibi üstyapı elemanlarının inşaası gelişen dünya ekonomisine ve artan nüfusa ayak uydurmakta hızla sayıları artmakta. Yükselen işgücü ve malzeme masrafları, iş kazalarını önleyici güvenlik önlemleri ve doğal afetler ise üstyapı elemanlarının önündeki riskler olarak karşımıza çıkmakta. İnşaatın başlangıç aşamasından tesislerin faaliyetlerine son verdiği ana dek ortaya çıkabilecek tüm riskler NART’ın uzman profesyonelleri tarafından yönetilmektedir.  

İnşaat faaliyetlerinin her bölümünde ve her anında ortaya çıkabilen bu riskler Nart Brokerlik’in risk yönetimi profesyonelleri tarafından riskin tanımlanması, proje üzerindeki etkilerinin saptanması, alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ve riskin transferinde projeye en uygun sigorta programının geliştirilmesi adımlarıyla sistematik bir biçimde yönetilmektedir.

Nart Brokerlik. Olası bir hasar durumunda ise Nart Hasar Yönetimi, uzmanlarıyla hasarın yaşandığı ilk andan son ana dek müşterilerine tüm kabiliyetiyle destek sunmaktadır.

Nart Brokerlik olarak inşaat sektöründe faaliyet gösteren yatırımcılarımıza risk yönetimi çalışmaları doğrultusunda aşağıda yer alan ürünlerimizi özelleştirerek sunmaktayız.

✓ İnşaat & Montaj Tüm Riskler Sigortası
✓ Yangın Sigortası

✓ CMI (Comprehensive Machinery Insurance)
✓ İş Durması ve Kâr Kaybı Sigortası
✓ Sorumluluk Sigortaları

✓ Riskli ülkelerde yapılacak yatırımlar için Politik Riskler

✓ Operation All Risk
✓ Kuyu Kontrol
✓ Surety Bond (İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı, Avans ödeme, Performans veya İmalat / Bakım Onarım Teminatları)

✓Sigortası ve çalışanlar için Kaçırılma ve Fidye Sigortaları

 

Her müşterimize özel olarak hazırlanacak risk yönetimi çözümleri için bizlerle iletişime geçiniz.

Hızlı Teklif Al