İNŞAAT ve gayrimenkul

Güvenlik, zamanlama, tamamlama ve kârlılık üzerinde etkili olan çok sayıda risk değişkeni inşaat sektörünü şekillendirir. NART’ın küresel olarak uyumlu inşaat sektörü uzmanları ekibi, özel risk ve sigorta çözümleri oluşturmak için sizinle birlikte çalışabilir.

İnşaat, küresel ekonomi için önemli bir sektördür ve sektördeki faaliyetler süreklidir. Mevcut altyapının yenilenmesine ve yeni altyapının oluşturulmasına her zaman ihtiyaç olacaktır. Ancak, üretim döngüsü genellikle sosyo-ekonomik faktörler tarafından yönlendirildiği için oldukça değişken olabilir. İnşaat şirketlerinin mevcut ve ortaya çıkan risk konuları hakkında net bir farkındalığa sahip olmaları ve değişen koşullara hızlı bir şekilde yanıt verebilmeleri gerekir.

İklim riskleri, artan inşaat maliyetleri ve tedarik zinciri dargeçitleri gibi dijitalleşme, çevre, sosyal ve yönetim (ÇSY) faktörleri, inşaat şirketlerinin risk profillerini şekillendiren mevcut zorluklardan bazılarıdır. Bu zorlukların etkilerini anlamak, bir kuruluşun elde tutma, yönetim ve transfer ihtiyaçlarını dengeleyen düşünülmüş bir risk yönetimi çerçevesinin tasarlanmasına olanak tanır.

Karşılaştığınız baskılara özel inşaat riski ve sigorta stratejileri oluşturmak için sizinle birlikte çalışacağız. Stratejik hedeflerinizle uyumlu programlar tasarlamanıza ve uygulamanıza, sermayenizi optimize etmenize ve işletmenizi hem şimdi hem de gelecekte korumanıza yardımcı olabiliriz.

Hızlı Teklif Al


Sıkça Sorulan Sorular

İnşaat sektörü riskleri genellikle aşağıdaki kategorilerde yer alır:

  • Fiziksel hasar: şiddetli hava koşulları, yangınlar, patlamalar, vandalizm ve hırsızlık.
  • Üçüncü taraf riskleri: Yaralanma ve üçüncü taraf maddi hasar, çevresel etki.
  • Tasarım: hatalar, gecikmeler, paydaşlardan gelen ani değişim talepleri.
  • Dış faktörler: düzenlemeler, vergi yasaları, makroekonomik değişkenler, olumsuz kamuoyu görüşü.
  • Uyumluluk: süresi geçmiş izinler, yerel makamlara gönderilen veya uygunsuz şekilde kayda geçirilen eksik belgeler.
  • Proje yönetimi ve organizasyonel konular: iş gücünün deneyimsizlikleri, tedarik zinciri sorunları, güvenlik tehlikeleri, programlama çakışmaları, gecikmeler, fazla maliyetler.
  • Sözleşme yükümlülükleri: beklenen kalite seviyesine ulaşamama, uygun olmayan malzeme kullanımı.

Riskin tanımlanması, atanması ve yönetilmesi, projenin ticari uygulanabilirliğini belirleyen rekabet faktörlerinin analizi ile ilk proje oluşturma aşamasında başlamalıdır. Tipik olarak, proje paydaşları arasında belirli bir riski en iyi kimin üstleneceği ve yöneteceğine dair risk tahsisi yapılır. Potansiyel boyut, finansal etki ve kayıp sıklığı, önceliklendirme konusunda bir rol oynayacaktır. Yönetilemeyen bu riskler, herhangi bir sözleşmenin nihai şartlarına dahil edilir.

Projeye dair güvenilir bir risk tanımlaması ve yönetimi gösterebilmek için tüm proje paydaşlarının farkındalık sahibi olduğu ve katılım gösterdiği bir süreç içinde yüksek seviyede analiz ve planlama yapılması gereklidir. Riskin nasıl yönetileceğini belirlemek ve ayrıntılı bir şekilde belgelendirmek için genellikle prosedürler, güvenlik protokolleri ve risk kayıtları kullanılır.

NART’ın risk yönetimi uzmanlarıyla birlikte çalışmak, proje riskiniz için doğru sigorta ve risk hafifletme koruyucu yöntemlerini bulmanıza yardımcı olabilir.

Çeşitli mülk ve sorumluluk konularınız için kapsamlı politikalarınız olsa da tasarım ve/veya inşaat aşaması ne olursa olsun bu ilkeler, beklemedeki inşaat projelerinde geçerli değildir. Bir inşaat projesiyle ilgili mali çıkarlarınızdan bağımsız şekilde ister bireysel yatırımcı olarak ister kuruluşunuz adına olsun, en azından bir seviyede inşaat sigortası (inşaatçı risk sigortası olarak da bilinir) kapsamına ihtiyacınız olacaktır.

Yaralanma ve fiziksel hasar riskleri için sigorta koruması gerekir ve bu genellikle temel inşaat sözleşmesinin bir gerekliliğidir.

Bu risklerin ötesinde, mali paydaşlar tazmin edilebilir kayıp olaylarının projede yoğun gecikmelere yol açması durumunda mali kayıp korumasına ihtiyaç duyabilir. Bu kapsam, operasyonel bir aşamaya geçilmeden ertelenen projelerden beklenen gelirlerin kaybedilmesine veya işletme gelirleriyle hizmet verecek şekilde inşa edilen borçların hizmet maliyetinin azaltılmasına karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Çeşitli diğer sigorta kapsamları da transit, kirlilik, tasarım ve diğer tanımlı proje faaliyetleriyle ilgili risklere karşı koruma sağlayabilir.

Hakkımızda