İŞVEREN & 3. ŞAHIS MALİ MESULİYET

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına yönelik hukuki sorumluluk işverene aittir. İşveren Sorumluluk Sigortası, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilebilecek tazminatları ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini kapsamaktadır. 

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına yönelik hukuki sorumluluk işverene aittir. İşveren Sorumluluk Sigortası, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilebilecek tazminatları ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini kapsamaktadır. Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de teminat dahilinde değerlendirilmektedir.

İŞVEREN MALİ MESULİYET SİGORTASI İLE AŞAĞIDAKİ RİSKLER
TEMİNATA DAHİL EDİLEBİLMEKTEDİR;

  • • İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları
  • • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi sonucunda, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları
  • • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
  • • Meslek hastalıkları sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri
  • • Manevi tazminat talepleri
  • • Taşeron ve stajerler
  • • Arızi inşaat işleri
  • • Gıda zehirlenmesi
  • • SSK sevki gerekmeksizin acil durumlarda geçerli olmak üzere yapılan özel hastane masrafları.
  • • İşkur kapsamında çalışan personeller
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASI

Sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve/veya mallarında maddi zarar ve ziya ve hasar meydana gelmesi halinde sigortalının hukuki sorumluluğu çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınması sağlanmaktadır.

Söz konusu teminat, 3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, sigortalının kusuru neticesinde ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini kapsamaktadır.

Üçüncü şahıs mali mesuliyet kapsamında aşağıdaki riskler ilave olarak sigorta teminatına dahil edilebilmektedir.

  • • Yangın, infilak, dahili su, duman sonucu 3. şahısların uğrayabileceği maddi ve bedeni zararlardan doğacak sorumluluklar,
  • • Riziko adresi dahilinde arızi inşaat işleri sırasında 3. şahısların uğrayabileceği maddi ve bedeni zararlardan doğacak sorumluluklar,
  • • Asansör Sorumluluk,
  • • Otopark / Vale Sorumluluk,
  • • Manevi Tazminat Talepleri,
  • • Reklam Panoları Tabelalar
  • • Gıda zehirlenmesi

Hızlı Teklif Al