Mali sorululuk istenen evraklar

  • SSK bordrosu
  • İşe giriş bildirgesi
  • İş güvenliği ve SSK müfettişlerinin iş kazasına ilişkin tutanağı
  • Mahkeme kusur durum tespiti
  • Ölüm halinde veraset ilamı, defin ruhsatı, aile nüfus kayıt örneği, ölü muayene otopsi raporu
  • Yaralanma halinde tedavi masraflarına ait fatura asılları

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

asdasdasd