Kar Kaybı Hasarlarında İstenilen Evraklar

Genel Evraklar

 • Hasar tarihinden önceki üç yılın Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve ekleri
 • Hasar tarihinden önceki üç yılın Geçici Vergi Beyannameleri ve ekleri
 • Hasar tarihinden önceki yıla ait bütçe ve hasarın meydana geldiği yıla ait bütçe
 • Hasar tarihinden önceki üç yıla ait YMM Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu
 • Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Kapasite Raporları
 • Hasar tarihinden önceki üç yıla ait resmi envanter defteri
 • Yatırım Teşvik Belgeleri
 • Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Bağımsız Denetim Raporları

Muhasebe Evrakları

 • Hasar tarihinden önceki üç yılın Bilançoları ve Gelir Tabloları (Vergi Dairesine verilen)
 • Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Geçici Vergi Beyannameleri ve ekleri Gelir Tabloları ve maliyetlerin yapılmış haliyle ayrıntılı genel mizanları
 • Hasar tarihinden önceki üç yılın aylık devirsiz (kümülatif olmayan) ayrıntılı genel mizanları
 • Hasar tarihinden geriye dönük 1 yıllık aylık bazda devirsiz(kümülatif olmayan) ayrıntılı genel mizanları
 • Hasar tarihinden önceki üç yıla ait Katma Değer Vergisi Beyannameleri

Planlama Ve Maliyet Evrakları (Yönetim Muhasebesi Evrakları)

 • Hasar tarihi itibariyle hasarlanan makinelerde hangi üretim maliyeti sisteminin kullanıldığı hakkında bilgi ve bu maliyet sisteminin evrakları
 • Üretimle ilgili  ayrıntılı stok listeleri, yoksa muhasebe dışı listeler hasar tarihi itibariyle makinelerin hacim-kar analizleri
 • Dönem başı stokları, hasar tarihi başlangıç ve sonu itibarı ile stokların birim ve tutarlarının ayrıntılı listeleri (ayrıntılı mizanlar da)
 • Hasar tarihinden önceki üç yıla ait yılları fiili stok sayımı listeleri detaylandırılmış haliyle

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.