Kasko Hasarlarında İstenen Evraklar

Kasko Hasarlarında İstenen Evraklar

 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı/ Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı / İfade ve Görgü Tespit Tutanağı
 • Zabıt veya Tutanak olmayan durumlarda Beyan
 • Olay yeri kaza resimleri
 • Ruhsat Fotokopisi
 • Ehliyet Fotokopisi
 • Alkol Raporu
 • İkili ya da zincirleme bir trafik kazası ise karşı araçların ehliyet,ruhsat ve trafik poliçesi fotokopileri
 • Hasar onarım gerçekleştirildi ise onarım faturası
 • Araç üzerinde rehin var ise sigortalıya ödeme yapılabilir D/M muvafakati
 • IBAN bilgisi

Aracın Çalınması Halinde;

 • Karakol müracaat tutanağı
 • Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları (Çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda)
 • Çalıntı kaşeli ruhsat aslı
 • Araç üzerinde rehin var ise olumlu D/M muvafakati ve rehin şerhinin kaldırıldığına dair noter tasdikli yazı
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı
 • Trafik tescil müdürlüğünden trafik kaydının silindiğine dair yazı
 • Vekâlet (örneği şirketimizden alınmalıdır)
 • Asıl ve yedek anahtarlar
 • Vekaletname

Radyo – Teyp Çalınması Hasarları

Radyo Teyp çalınması halinde, poliçenizdeki radyo teyp için verilmiş sigorta teminatı sona ereceği için yeniden radyo teyp monte etmeniz halinde poliçenize ek teminat eklenmesi gerekmektedir.

 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
 • Ruhsat fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname

Değer Kaybı Hasarları

 • Değer kaybı talep beyanı
 • Zarar gören aracın kilometre (KM) bilgisi
 • Trafik kazası tespit tutanağı veya Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı
 • Ruhsat fotokopisi ve Ehliyet fotokopisi
 • Aracın olay resimleri (kazaya karışan diğer araçlarla birlikte)
 • Hasar onarım ile ilgili Eksper raporu
 • Onarım faturası
 • IBAN bilgisi

Cam Kırılması Hasarları

  • Zabıt veya beyan
  • Fatura (Eksper gönderilmediği durumlarda)
  • Hasarla ilgili fotoğraflar
  • Ruhsat Fotokopisi
  • Ehliyet Fotokopisi
  • IBAN bilgisi

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.