KASKO

Kasko sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi, deprem, dolu, toprak kayması gibi doğal afetler nedeniyle aracınızın zarar görmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan isteğe bağlı bir sigorta türüdür.

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi, deprem, dolu, toprak kayması gibi doğal afetler nedeniyle aracınızın zarar görmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan isteğe bağlı bir sigorta türüdür.

Teminatlar

  • Çarpma, çarpışma
  • Devrilme, düşme, yuvarlanma
  • Yanma
  • Hırsızlık
  • Asıl anahtarın çalınması sonucu hırsızlık
  • Anahtar kaybı
  • Kötü niyetli hareketler
  • Terör
  • Deprem
  • Sel seylap
  • Dolu
  • Aracın yetkisiz kişilerce çekimi
  • Sigara ve benzer madde zararları
  • Kemirgen teminatı
  • Hasarsızlık koruma
  • İhtiyari mali sorumluluk
  • Koltuk ferdi kaza
  • Acil sağlık ambulans hizmeti
  • Hukuksal koruma
  • Mini onarım hizmeti
  • Yol yardım hizmeti
  • İkame araç hizmeti

Kasko ve Trafik Sigortalarının Arasındaki Fark Nedir?

Kasko, yaptırılması zorunlu olmayan ve araç sahiplerinin inisiyatifinde bulunan bir sigorta türüdür. Trafik Sigortası ise, trafiğe çıkan her araç için yaptırılması kanunlarla mecburi kılınmış bir sigorta çeşididir. Haliyle kasko yaptırmamanın bir yaptırımı olmazken, trafik sigortası yaptırmamak para cezası, trafikten men gibi cezalarla karşılaşılmasına sebep olur. Kasko, sigortayı yaptıran araç sahibini ve aracını güvence altına alırken trafik sigortası, üçüncü kişilere verebileceğiniz maddi veya fiziki zararları teminat altına alan bir sigortadır.

Hasarım olduğunda ne yapmalıyım? Hasar ihbarında gerekli belgeler nelerdir?

Anlaşmalı Tutanak  veya Yetkili kurumlarca tutanak tutulması

Hasar anında ilk yapılması gereken zaman kaybetmeden sigorta şirketine haber vermektir.

Zararın tahmini miktarı ve söz konusu zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya bildirilmelidir.

Hasarın tazmini için azami hasar ihbar süresi 5 iş gününü kapsar ve hasarın ihbarı için birtakım belgeler gereklidir.

Aracın çalınması halinde ise, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmalıdır.

Hasarsızlık İndirimi Nedir, Nasıl Yararlanılır?

Sigortalıların en çok üzerinde durduğu konulardan biri , kasko poliçenizin primini % 65’e varan oranlarda azaltan hasarsızlık indirimidir.

Hasarsızlık indirimi , poliçe süresince hasar talebinde bulunulmaması durumunda ,poliçe yenilemede devreye giren indirim şeklidir

Kasko poliçenizi alırken hasarsızlık indirimini etkileyen halleri göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü, bu indirimi etkileyen durumlar sigorta şirketlerine göre çok farklılık gösterir ve bir sonraki yıl poliçe yenilemesinde yüksek oranlarda prim farklılıklarına sebep olur. Bu yüzden hasarsızlığı bozmayan halleri bilmek sigorta alımında önemlidir.

Ne tür hasarlar poliçemdeki hasarsızlık indirimimi etkilemez ?

Poliçe alınacağı dönemde sigorta şirketlerinin hasarsızlık indirimi uygulamasını bilmek; trafiğe çıktınızda daha doğru hareket etmenizi sağlayacak ve hasarsızlık durumunuzu korumaya alacaktır.

Hasarsızlık indirimi sürücüleri takip eder. Bu şu anlama gelir; satın aldığınız bir araca kasko poliçesi yaptırdığınızda kazanılmış hasarsızlık indirimi hakkınızı yeni aracınız için kullanabilirsiniz.

En çok karşılaşılan hasarlara göre, hasarsızlığı bozmayan haller genel olarak aşağıdaki gibidir:

%100 rücu durumu: Tüm sigorta şirketleri için geçerli ve hasarsızlığı bozmayan tek durum % 100 rüculu hasarlardır. %100 rüculu hasarlar, sigortalı aracın karıştığı kazada sürücüsünün hiçbir kusurunun bulunmadığı yani karşı tarafın tamamen kusurlu olduğu hasarlardır. Bu tür hasarlarda sigortalı sigorta şirketinden hem hasar tazminatını alır, hem de poliçesinden doğan indirim hakkı etkilenmez. Ancak sigortalının, kusursuz olduğunu zabıt veya tutanak gibi resmi bir evrakla belgelenmelidir ve kazaya sebep olan tarafın tespit edilmesi gereklidir.
Radyo – Teyp Çalınması ve Cam Kırılması Hasarları: Bazı sigorta şirketleri poliçe vadesi içinde gerçekleşen radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarlarını yılda bir kereye mahsus olmak üzere hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Bu durumda, sigortalının poliçedeki hasarsızlık indirimi bu hasardan dolayı etkilenmez. Bazı şirketlerde ise böyle bir uygulama olmayıp, radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarları nedeniyle hasarsızlık durumu bozulur ve poliçe yenileme döneminde sigortalının hasarsızlık indirimi azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir.

Mini Hasar: Bazı sigorta şirketleri aracın dış ve iç yüzeylerinde meydana gelen sıyrık, çizik ve vuruk gibi hasarları hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Ancak bu uygulama sadece bazı sigorta şirketlerinde geçerlidir. Kimi sigorta şirketleri mini hasar teminatı ile bu tip hasarların poliçe ya da eklerinde yazılı şartlar ve limitlerle karşılanmasını sağlamakta ve bu teminattan yararlanan müşterilerinin hasarsızlık indirimini bu sayede koruma altına almaktadır.

Genel olarak yukarıda bahsetmiş olduğumuz hasar türlerinin dışındaki tüm hasarlar, poliçenin hasarsızlık indirimini bozmakta ve poliçenin hasarsızlık indirim oranını düşürmektedir.

Hızlı Teklif Al


© 2022 NART | Tüm Hakları Saklıdır.