KAZA SİGORTALARI

Kaza sigortaları oluşabilecek riskler açısından en kapsamlı risk gurubunu oluşturmaktadır. Kaza sigortalarında en özenli faktör sigortalanan değerin her hangi durumlarda teminat altında olduğu hangi durumlarda ise teminat altına alınmadığının bilinmesidir. Bu bilgi detaylı bir risk analizi ve müşteriye sunulacak sigorta ürününün karşılaştırması sonucu elde edilir.

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği kaza risklerine karşı müşterilerinin özel ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran risk yaklaşımları oluşturur ve bu riskleri teminat altına alabilecek ürünleri sigorta sektörü ve reasürans pazarından temin eder.

Tüm sektörler için sağlanan çözümler, müşterilerin kar amaçları ile çelişmeyecek düzeyde tutulmalıdır. Bu konuda NART piyasalarda rekabet oluşturma ilkesinden hareketle, tüm kaza istatistikleri ve global şartları yakın takip ederek bir harekat planı oluşturur ve müşterilerine sunar.