konut ortak alan sigortası

NART olarak sitelerin ve apartmanların ortak alanlarını tüm risklere karşı güvence altına alıyoruz. 

NART olarak sitelerin ve apartmanların ortak kullanım alanları ile bu alanlarda bulunan “demirbaşlar, elektronik cihazlar, makine-tesisatlar, nakit para ve kıymetli evrak ile cam, reklam panosu, totem” gibi kıymetler; yangından depreme, sel-su baskınından doluya, elektronik cihaz arızalarından makine kırılması hasarlarına, cam kırılmasından hırsızlığa ve çalışan personeli pek çok riske karşı tek bir poliçe ile teminat altına alıyoruz.

Hangi Kısımlar Ortak Alan Sayılır?

Kanun uyarınca aşağıdaki kısımlar ortak alan sayılıyor olup bütün kat malikleri sahip oldukları arsa payı oranında bu ortak alanlarda da hak sahibidirler:

  • • Temeller ve ana duvarlar, kiriş, kolon ve perde duvarlar, diğer taşıyıcı sistem parçaları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, asansörler, sahanlıklar, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, koridorlar, genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daireleri, ortak garajlar, kalorifer daireleri, yapının genel su depoları ve sığınaklar.
  • • Her kat malikinin kendine ait bölümün dışında bulunan kanalizasyon tesisleri, çöp kanalları, kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon ve televizyon için ortak şebeke ve antenler.
  • • Çatılar, bacalar, genel çatı terasları, yağmur olukları ve yangın emniyet merdivenleri.

Bu sayılan alanlarda meydana gelen hasarlar ortak alan sigortası kapsamında değerlendirilebilecektir. Tabi ortak alanlar bunlarla sınırlı olmayıp ortak kullanma, korunma ve yararlanma için gerekli olan tüm alanlar da (güvenlik kulübesi, havuz, oyun alanları, reklam panoları vb) ortak alan sayılacaktır. Bu noktada yapılacak sigorta poliçesinde hangi alanların sigortalandığı hususunda dikkatli olunmalı, özellikle Kanunda açıkça sayılmayan ortak alan kısımlarının da sigorta poliçesi kapsamına alınması sağlanmalıdır.

Peki Teminat Hangi Tür Zararları Kapsayacaktır?

Burada önemli olan apartmanın ve sitenin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun sigorta poliçesinin hazırlanmasıdır. Başlıca teminatlar 

  • • Yangın,
  • • Üçüncü şahısların uğrayacağı maddi / bedeni zararlar,
  • • Personelin uğradığı zararlar,
  • • Yıldırım, heyelan, deprem, sel gibi doğal afetler,
  • • Terör faaliyetleri,
  • • Enkaz kaldırma masrafları
  • • Hırsızlık,
  • • Makine kırılması,
  • • Elektronik cihaz arızaları,
  • • Asansör sorumluluğu
  • • Kalorifer dairesi sorumluluğu
  • • Motorlu araç sorumluluğu
  • • Enflasyon koruması

Sayılanlar bunlarla sınırlı olmayıp apartman ve siteler sigorta şirketlerinin sahip olduğu imkanlara göre farklı sigorta türlerinden faydalanabileceklerdir. Burada önemli olan hem sitenin ve apartmanın ihtiyaç duyduğu teminat türlerini tespit etmek hem de taahhütlerini yerine getirecek güvenilir bir sigorta şirketi ile anlaşmaktır.

Hızlı Teklif Al


Hakkımızda