Kurumsal Sosyal Sorumluluk

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu ve tüm çalışanları toplumsal sorumluluklarının bilincindedir ve gerek iş hayatında, gerekse de sosyal hayatlarında üzerlerine düşen görevleri yerine getirir. Şirketimiz, ayrıca diğer şirketlerin de katılabileceği sosyal sorumluluk projeleri düzenler. Tüm personellerinin yaşadıkları topluma karşı sorumluluklarını bireysel inisiyatiflerini kullanarak ve takım çalışması yaparak yerine getirmeleri, temel hedeflerimiz arasındadır.

Sosyal ve toplumsal duyarlılık projelerimiz sayesinde, tüm personellerimiz yaşadıkları hayatın dışında başka hayatların da olduğuna dair farkındalık kazanır ve toplumsal duyarlılıklarını geliştirme olanağı bulur.

Hakkımızda