Nakliyat Hasarlarında İstenen Evraklar

Yurtiçi Sevkiyat Söz Konusu Olduğunda;

 • Sigortalı/sigorta ettirenin, hasarlı emteaya ilişkin beyan yazısı
 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Emtea fatura aslı veya kopyası
 • Sevk irsaliyesi aslı veya kopyası
 • Navlun (Taşıma) faturası kopyası
 • Trafik kaza zaptı / alkol muayanesi (trafik kazası var ise)
 • Varsa hasarla ilgili Resmi Makamlarca düzenlenmiş tutanaklar
 • Hasar tespit tutanağı (kamyon/tır plakası ile sürücünün imzasını içeren)
 • Taşıyıcı firmaya, sigorta/sigorta ettiren tarafından noterden gönderilen Hasar Bildirim yazısı (İhtarname)
 • İmza sirküleri
 • Hasarlı emteaların resimleri
 • Sigortalının banka bilgileri
 • IBAN bilgisi
 • Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer(ek) belgeler

Uluslararası Sevkiyat Söz Konusu Olduğunda;

 • Sigortalı/sigorta ettirenin emteaya ilişkin beyan yazısı
 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Emtea fatura aslı veya kopyası
 • Deniz taşımalarında konşimento, uluslararası karayolu taşımalarında hamule senedi veya CMR, havayolunda airway bill, demiryolunda railway bill
 • Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde)
 • Gümrük çıkış beyannamesi (ihracat halinde)
 • Hasar tespit tutanağı (taşıyıcının imzasını içeren)
 • Varsa hasarlarla ilgili Resmi makamlarca düzenlenmiş tutanaklar
 • Çeki listesi
 • Taşıma sözleşmesi, navlun (taşıma ücreti) faturası
 • Taşıyıcı firmaya, sigorta/sigorta ettiren tarafından noterden gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)
 • IBAN bilgisi
 • Hasarlı emteaların resimleri
 • Sigortalının banka bilgileri
 • Sigortacının hasarın özelliğine göre gerekli göreceği diğer (ek) belgeler

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları Söz Konusu Olduğunda;

 • Sigortalı/sigorta ettirenin hasarlı emteaya ilişkin beyan yazısı,
 • Poliçe aslı veya kopyası
 • Emtea fatura aslı veya kopyası
 • Sevk irsaliyesi aslı veya kopyası
 • Navlun(taşıma) faturası kopyası
 • Trafik kaza zaptı / alkol muayanesi (trafik kazası var ise)
 • Varsa hasarla ilgili resmi makamlarca düzenlenmiş tutanaklar
 • Hasar tespit tutanağı (kamyon/tır plakası ile sürücünün imzasını içeren)
 • Hasarlı emteaların resimleri
 • Taşıma aracına ait belgeler
 • Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tuttuğunu belgeleyen fatura ve yazı
 • IBAN bilgisi
 • Varsa emteaya iat nakliyat emtia sigortası kopyası ya da emtia poliçesi olmadığına dair mal sahibinin beyan yazısı
 • Sigortalının banka bilgileri

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.