ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

NART olarak hastalık veya kaza  sonucu ortaya çıkan sağlık giderlerinizi size özel sunacağımız bireysel sağlık sigortası ile ister yatarak, isterseniz ayakta tedavi de ilave ederek, sahip olduğunuz en değerli varlığınız olan sağlınızı güvence altına alıyoruz .

Neden Bireysel Sağlık Sigortası Almalıyım?

NART olarak hastalık veya kaza  sonucu ortaya çıkan sağlık giderlerinizi size özel sunacağımız bireysel sağlık sigortası ile ister yatarak, isterseniz ayakta tedavi de ilave ederek, sahip olduğunuz en değerli varlığınız olan sağlınızı güvence altına alıyoruz. Bireysel sağlık sigortanızı NART danışmanlığı ile teminat  ve  kullanmak istediğiniz anlaşmalı sağlık kuruluşlarını seçerek kişiselleştirebilirsiniz.

Sağlığınızı teminat altına alırken , ayrıca ister ücretli çalışan, ister yıllık beyanname veren mükellef olun, ödediğiniz sigorta primini vergi matrahından da indirebilirsiniz.

Bireysel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Yurt İçi / Yurt Dışı Tedavi Teminatları

Ayakta / Yatarak Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan ana teminatlar; satın alacağınız sağlık sigortası teminat özelliğine göre anlaşmalı sağlık kurumlarında limitli / limitsiz, yurtiçi / yurtdışı olarak karşılanmaktadır.

  • Yatarak Tedaviler ve Ameliyat
  • • Oda – yemek – refakatçi 
  • • Yoğun bakım 
  • • Ameliyat sonrası fizik tedavi
  • • Küçük cerrahi / Küçük müdahale
  • • Tanı yatarak / İlaç 
  • • Kemoterapi
  • • Radyoterapi
  • • Diyaliz
  • • Doğum
  •  

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak, ihtiyacınıza yönelik, limitli/limitsiz, katılımlı/katılımsız, yurtiçi/yurtdışı seçenekleri ile eklenebilmektedir.

  • • Doktor muayene
  • • İlaç 
  • • Tanı 
  • • Fizik tedavi
  • • Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri
  • • Doğum mutad kontrolleri
  • • Psa / Mamografi 

Diğer Tedavi Teminatları

Sağlık poliçesi satın alarak riski güvence altına alacağınız diğer teminatlar aşağıdaki gibidir.

  • • Evde bakım
  • Rehabilitasyon
  • • Suni uzuv
  • Ambulans
  • • Yurtiçi / Yurtdışı  hava ambulansı
  • • Yardımcı tıbbi malzemeler
  • • Check-up
 •  

Hızlı Teklif Al


Hakkımızda