Performans Değerlendirme

Performans Yönetim Sisteminde “Hedeflerle Yönetim” ilkesi esas alınmıştır. Bu sistemde, her yıl NART Sigorta’nın hedeflerine uygun olarak, tüm çalışanlar yöneticileri ile birlikte, bağlı oldukları iş alanı ile ilgili fonksiyonel hedefleri ve bireysel gelişim planları doğrultusunda kişisel hedeflerini belirlerler. Yıl ortasında “Ara Dönem Performans Değerlendirme Toplantıları”; sene sonunda ise çalışanların yıl içerisinde gösterdikleri performansları hakkında yöneticileri tarafından geri bildirim aldıkları “Yıl Sonu Performans Değerlendirme” organize edilir. Bu toplantılarda, çalışanın hedeflerini gerçekleştirme durumu ile birlikte gelişim planı ve ihtiyaçları görüşülmektedir.

Yetenek Yönetimi alanında ise, tüm çalışanlar her sene düzenli olarak değerlendirilerek potansiyeli yüksek görülen kişiler yetenek havuzuna dahil olurlar. Yetenek havuzuna dahil olan çalışanlar, çeşitli rotasyonlar, özel projeler ve eğitim programları ile birlikte yoğun bir gelişim sürecinden geçerler.