şahsi sorumluluk Hasarlarında İstenen Evraklar

  • Kaza Tutanağı
  • Zarar görenin talep yazısı
  • Zarar tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu)
  • Ölüm halinde veraset ilamı, defin ruhsatı, aile nüfus kayıt örneği, ölü muayene otopsi raporu
  • Yaralanma halinde tedavi masraflarına ilişkin belge, reçete asılları ve ilaç kupürleri

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

asdasdasd