Sorumluluk Hasarlarında İstenen Evraklar

3.Şahıs Sorumluluk Maddi Hasarlarında 

 • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan mağdur ve sigortalının yazılı beyanı
 • Sigortalının sorumluluğu bulunduğunu kanıtlayıcı bilgi/belge
 • Teklifler ya da onarım yapıldı ise onarım faturası
 • Zararı belirten talep yazısı
 • Fotograf
 • İBAN bilgisi 

İşveren Sorumluluk Hasarlarında 

 • İş kazası tutanağı
 • Sgk İş Kazası Bildirim Formu
 • Hasar sebebine bağlı olarak düzenlenen resmi ifade ve görgü tutanakları,
 • Talep Yazısı
 • Epikriz raporu
 • Mahkeme bilirkişi raporu
 • Maaş bordrosu
 • SGK işe giriş bildirgesi
 • İş güvenliği müfettiş raporları

Maluliyet Durumunda

 • Gelir durumunu gösterir belge,
 • Hastane heyet raporu,
 • İş görememezlik raporu,
 • Reçete/fatura asılları

Vefat Durumunda

 • Defin ruhsatı,
 • Gelir durumunu gösterir belge,
 • Ölü muayene otopsi raporu,
 • Veraset ilamı,
 • Vukualtı aile nüfus kayıt tablosu,
 • Diğer belgeler

Tedavi Taleplerinde

 • İş görememezlik raporu,
 • Fatura/reçete asılları

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.