Tarım ve Hayvancılık sigortası

Ülkelerin tarımsal faaliyetlerinde oluşabilecek ve teknolojik gelişmelere rağmen kontrol altına alınamayan doğal afet kaynaklı zararlar tarım sigortaları aracılığı ile karşılanmaktadır.

Ülkelerin tarımsal faaliyetlerinde oluşabilecek ve teknolojik gelişmelere rağmen kontrol altına alınamayan doğal afet kaynaklı zararlar tarım sigortaları aracılığı ile karşılanmaktadır. Tarım sektörü, bir ülkenin temel  ihtiyaç ürünlerini  üreten  bir işkolu olması nedeniyle stratejik değeri yüksek öneme sahiptir. “Üstü açık fabrika” olarak tanımlanan tarım sektörü, doğal, ekonomik, sosyal ve kişisel  risklerden en çok etkilenen sektör grubudur.

NART Brokerlık,

  • • Bitkisel Ürün Sigortası,
  • • İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası,
  • • Sera Sigortası, Hayvan Hayat Sigortası,
  • • Kümes Hayvanları Sigortası,
  • • Küçükbaş Hayvan Hayat ,
  • • Büyükbaş Hayvan Hayat,
  • • Su Ürünleri Sigortası
  • • Arıcılık Sigortası gibi tüm alt branşlarda deneyimli ve ziraat mühendislerinden oluşan uzman kadrosuyla çiftçinin ve üreticinin yanındadır.

Tarım Sigortalarının tüm alt branşlarında, 14.06.2005 tarih ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında TARSİM aracılığıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile hizmet verilmekte olup, mevzuat gereği Devlet Destekli Sistem dışında kalan tarım riskleri için yurt dışından teminat sağlanmaktadır.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ye kayıtlı olan üreticilerin faydalanabileceği tarım sigortasıdır. Bitkisel ürünler, seralar, kümes hayvanları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ya da su ürünlerinde afet, hastalık ve kazalar sonucu meydana gelen zarar ve kayıplara karşı %50 devlet desteğiyle güvence sağlanır.

“Dolu Sigortası” ile bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda ve seralarda yetiştirilen ürünlerde, dolu vuruşunun doğrudan doğruya neden olduğu- miktar kayıplarını (verim düşüklüğü) tanzim eder.

Dilerseniz isteğe bağlı olarak; meyve ve sebzelerde kalite kaybı ve don riskine karşı ek teminatlar verilebilmektedir.

Bitkisel Ürün Sigortaları bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda yetiştirilen ürünleriniz için dolu, don, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem nedeni ile meydana gelen kalite kaybı, sel ve su baskını gibi riskler için teminat sunarken; Sera Sigortaları Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve seralarda yetiştirilen ürünlerinizi dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması ile fırtına , sel ve su baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı gibi risklere karşı güvence altına alır.

Büyükbaş Hayvan Sigortaları (besi ve süt sığırı) ise Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plörapnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis) hastalıkları, Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın veya infilâk sebebiyle, ölümler, mecburi kesim, yavru atma ya da yavru ölümü gibi risklere karşı büyükbaş hayvanlarınızı güvence altına alır.

Küçükbaş Hayvan Sigortaları Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, koyun ve keçi vebası (PPR), koyun, keçi çiçeği, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), rift vadisi humması hastalıkları, Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler ile gebelik süresinin herhangi bir döneminde meydana gelen ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından tespit edilen yavru atmalar nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı doğrudan uğradığı maddi zararlar Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

Kümes Hayvanları Sigortaları ise, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere her türlü kanatlı hayvan hastalıkları (Açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları sadece Dar Kapsamlı Tarife kapsamında sigortalanabilmekte olup, Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.), Her türlü kaza ve zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler, Yangın veya infilâk,  sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar kapsamaktadır.

Su Ürünleri Sigortaları, yetiştiricinizin kontrolü dışında meydana gelen kirlenme ve zehirlenmelerle, her türlü doğal afet, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu doğrudan uğradığınız maddi zarara karşı su ürünlerinizi güvence altına alır.

Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Taşıt Çarpması, Sel ve Su Baskını, Vahşi Haycan Saldırısı, Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. (Sadece Gezginci Arıcılık için geçerlidir.) nedenler sonucu meydana gelen zararları kapsamaktadır.

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS’ne) kayıtlı sigortalanmış kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf,  tritikale, nohut,  kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünlerinde ilçe genelinde gerçekleşen kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış ile dolu paketi (Dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem) dışındaki risklerin neden olduğu verim kaybı teminat kapsamına alınmaktadır.

NART Brokerlık, tarım sigortalarının tüm alt branşlarında, merkez ofis ve bölge müdürlükleri aracılığıyla, risklerin tanımlanması, sigortalanması ve hasar süreçlerinin yönetiminde diğer branşlardaki iddialı ve kaliteli hizmet anlayışıyla hareket eder.

Hızlı Teklif Al