Tekne Hasarlarında İstenilen Evraklar

Tekne Hasar Dosyalarında İstenilen Evraklar

  • Sigortalı beyanı
  • Denize elverişlilik belgesi
  • Meteoroloji raporu
  • Kurtarma teklifleri
  • Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
  • Tamir ve diğer masraf faturaları
  • Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
  • Hasar resimleri

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.