Tekstil & Hazır Giyim

Tekstil ve hazır giyim sektörü, dünyada gerek üretim sürecinde yaratılan katma değer, gerekse ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecindeki birçok ülke ile birlikte ülkemiz ekonomisi içinde için de üretim ve istihdamdaki büyük ağırlığıyla lokomotif sektörlerin başında gelmektedir.

Tekstil ve hazır giyim sektörü, dünyada gerek üretim sürecinde yaratılan katma değer, gerekse ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecindeki birçok ülke ile birlikte ülkemiz ekonomisi içinde için de üretim ve istihdamdaki büyük ağırlığıyla lokomotif sektörlerin başında gelmektedir.

Büyük oranda ihracat odaklı olan bu sektörde gerek yurt içi gerekse yurt dışı talepleri karşılayabilmek için konfeksiyon atölyeleri ve fabrikaları kurulmuştur. Konfeksiyon, tekstil sektörünün bir kolu olup hazır giyim üreten sanayi dalı olarak adlandırılmaktadır.

Büyüyen ve gelişen bu sektörde risklerin gelişimi tüm danışmanlar ve risk yönetmenleri tarafından izlenmektedir. NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği Tekstil ve Hazır giyim sektöründe lider konumda sanayi kuruluşlarına hizmet sunmakta olup, gelişen ve değişen dünya düzeninde risk analizlerini sürekli güncelleştirerek sektörün sigorta ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Covid-19 pandemisi ile birlikte ortaya çıkan aşağıdaki sorunlar daha belirgin bir şekilde tedarik sürecindeki kırılganlıkları arttırdığı gibi, sorunların sebebiyet verdiği kayıplara yönelik çözüm arayışını ve sigorta ürünlerine olan ihtiyacı da arttırmıştır.

Covid-19 pandemisi nedeniyle sektör firmalarında karşılaşılan başlıca sorunlar şunlardır

 • Üretime ara verilmesi
 • Döviz kurundaki dalgalanmalar
 • Tedarik sorunları (hammadde, tekstil kimyasalları vd.)
 • Covid-19 nedenli talep dalgalanmaları’
 • E-ticarete uygun olmayan altyapı
 • Kilit personel kaybı – uzun karantina süresi
 • Düşük iş gücü verimliliği
 • Maliyet artışları
 • Lojistikte aksama.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ BAŞLICA RİSKLER

Tekstil sektöründeki iş akışı; pamuk iplikçiliği dokunması, terbiye işlemi ve hazır giyim üretimi aşamalarından oluşur. Bu aşamalarda işletmelerin genellikle karşı karşıya kaldığı riskler aşağıda listelenmiştir.

 

 • Hareketli aksamlardan kaynaklanan riskler
 • Yangın riski
 • Gürültü riski
 • Tozla ilgili meslek hastalıkları
 • Tehlikeli kimyasallardan kaynaklanan riskler
 • İş ekipmanlarından kaynaklanan riskler
 • Kimyasal Etmenlere bağlı (Boya,Asitler,Bazlar,Tuzlar) riskler
 • Ergonomik olmayan çalışma şekillerinden kaynaklanan riskler

SEKTÖRE DAİR SİGORTA ÇÖZÜMLERİ

Bu rekabetçi ve zorlu piyasa koşullarında, aynı zamanda her biri kendine özgü ve karmaşık riskleri bünyesinde barındıran tekstil sektöründe, tekstil, hazır giyim, deri, iplik, elyaf ana sanayi ve yan sanayi tesisleri ile toptan/perakende satış mağazalarının her biri için etkin risk yönetim sistemlerinin varlığı kaçınılmazdır.

 • Satın alma ve birleşmeler, yatırımlar
 • İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
 • Çevresel riskler
 • Doğal afetler, yangınlar
 • Makine kırılması,Elektronik cihaz
 • İş durması,
 • Grev ve lokavtlar,Terör
 • Ürün mesuliyeti ve geri çağırmalar
 • Çalışan sorumlulukları
 • Tedarikçi Zinciri/hammadde Riskleri
 • Kredi Riskleri
 • Siber Riskler

Hızlı Teklif Al


© 2022 NART | Tüm Hakları Saklıdır.