Kaza Tespit Tutanağı

Trafik Kazalarında polis Beklemeye SON….

 

 

Büyükşehirlerde yaşayanların bir numaralı kabusu olan Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için düğmeye basıldı. 1 Nisandan itibaren yürürlüğe giren yeni uygulama ile maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şekli hakkında anlaşmaları ve Kaza Tespit Tutanağını Doldurmaları durumunda trafik polisinin gelmesine gerek olmayacak. Araçlar trafikte beklemeyecek.

 

Yeni Kanundan Önceki Uygulama

Maddi hasarlı trafik kazalarında yetkili kurumlar:

      •  Trafik Polisi veya Jandarma

Neler yapılırdı?

      • Alkol muayenesi yapılırdı.
      •  Kaza raporu hazırlanırdı.
      •  İfadeler alınırdı.
      • Kusur oranları Trafik polisi veya Jandarma tarafından %100, %70 veya % 30 olarak belirleniyordu.

 

Yeni Kanun: 2918 Trafik Kanunu

Maddi hasarlı trafik kazalarında,kaza tutanağını hazırlamaya yetkili kim?

Kazaya Karışan Taraflar

Koşullar Sağlanmışsa Nasıl Rapor Düzenleriz?

      • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında, tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacağı tutanak üzerinde anlaşmaları halinde, tutanak aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir.

 

      1. Taraflar, genelgenin ekinde yer alan “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı”nı (Tutanak) doldurur ve imzalarlar.
      1. Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir.

3.  İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde, birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir.

4. Bu şekilde düzenlenen tutanak, trafik zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.

5. Tutanak ile beraber, araçlar kaza yerinden kaldırılmadan, mümkünse araçların fotoğrafları çekilir ve fotoğraflar tutanak ile beraber değerlendirilir.

6.  Hak sahipleri, karşı tarafın Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesini veya kendi araçlarının kasko sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine, yukarıdaki madde hükmüne uygun olarak doldurdukları tutanak ve varsa fotoğraflar ile başvuracaklardır.

Trafik Kazası Sırasında Hangi Koşullarda Rapor Düzenleyemeyiz?

      • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa
      • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa
      • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa
      • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
      • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse
      • Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse
      • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise
      • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa
      • Araç içerisindeki Emtea da hasar meydana gelmiş ise

Tutanak Tutulduktan Sonra Sistemin İşleyişi Nasıldır ?

      1. Başvurulan sigorta şirketi, en geç bir sonraki iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’ne (TRAMER) iletir.

2. TRAMER, tutanağı ve varsa fotoğrafları, ilgili araçların trafik sigortasını ve varsa kasko poliçesini düzenleyen sigorta şirketlerine en geç bir sonraki iş günü sonuna kadar elektronik ortamda iletir.

3. Sigorta şirketleri, tutanak ve varsa fotoğrafların, TRAMER tarafından gönderilmesini takip eden üç iş günü içinde genelge ekinde yer alan kaza krokilerini de dikkate alarak %0, %50 ve %100 oranlarına göre sorumluluk değerlendirmesini yapar. Her bir şirket kendi sorumluluk değerlendirmesi sonucunu elektronik ortamda TRAMER’e iletir.

4. Sigorta şirketlerince, yukarıdaki hükümler çerçevesinde varılan mutabakat, süresinde değerlendirmesini iletmeyen diğer şirketler için de bağlayıcıdır. İlgili şirketlerden birisi, sorumluluk değerlendirmesini yukarıda ki hükümlere uygun olarak TRAMER’e göndermesine rağmen, diğer şirketler, süresi içinde göndermemişler ise değerlendirme gönderen şirketin belirlediği sorumluluk oranları esas alınır.

5. TRAMER, iletilen değerlendirmelerde mutabakata varıldığını tespit ederse, bu çerçevede belirlenen sorumluluk oranlarını ilgili sigorta şirketlerine bildirir.

6. TRAMER tarafından 2 inci maddeye göre yapılan gönderimi izleyen üç iş gününde, şirket değerlendirmelerinde farklı sonuçlara ulaşıldığının tespit edilmesi durumunda, tutanak ve varsa fotoğraflar  genelgenin 17 nci maddesine göre TRAMER bünyesinde oluşturulan Tutanak Değerlendirme Komisyonuna (Komisyon) TRAMER tarafından sunulur. Komisyon, tutanağı ve varsa çekilen fotoğrafları inceleyerek sorumluluk oranlarını %0, %50 ve %100 oranları çerçevesinde kesin olarak belirler. Sonuç TRAMER aracılığıyla ilgili şirketlere elektronik ortamda bildirilir.

7. İlgili sigorta şirketi yukarıdaki maddeler kapsamında kendisine sorumluluk oranlarının iletilmesinin ve gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından sekiz iş günü içinde tazminatı ödeyecektir. Kara Taşıtları Kasko Sigortasına ilişkin hükümler saklıdır.

8. TRAMER, hak sahiplerinin tutanak incelemesi başvurularının, hangi aşamada olduğunu internet üzerinden öğrenmelerini sağlayacak altyapıyı kurar.

Kusur Oranlarının Belirlenmesi

      • Emniyet Genel Müdürlüğünün desteği ile 37 adet kaza durum krokisi oluşturularak tüm sigorta şirketlerine iletilmiş olup, şirketler bu krokilerden yararlanacaktır.
      •  Her sürücünün sigorta şirketi, karşı tarafa verilen zararı sigortalının kusurları oranında ödeyecektir. Kazaya karışan araçlardan birinin trafik sigorta poliçesi olmaması durumunda,  tarafların anlaşmalarına izin verilmeyecek ve kaza yerine trafik polisinin gelmesi beklenecektir. Yeni uygulamanın en önemli noktasını sorumluluk oranlarının taraflar ve sigorta şirketleri arasında anlaşmazlığa yol açmayacak şekilde tespit edilmesi oluşturmaktadır.
      • Kusur oranlarının belirlenmesinde sektörde bir standart oluşturulmuştur. Bu oranlar % 0,  %50 ve %100 olarak belirlenmiştir.
      • Kusur oranları kazaya karışan sürücüler arasında değil, kazanın oluş şekli değerlendirilerek sigorta şirketleri tarafından belirlenecektir.

Örnek Kusur Oranı Tespiti

Işık faz ayarlarından tespit veya tarafların samimi beyanları ile, Kırmızıda geçiş yapan X aracı %100 Kusurlu(K.Y.T.K.47.yön.95.)

kaza_2

Mutlaka Dikkat Edilmesi Gereken HUSUSLAR

      • Mutlaka Karşı aracın sürücü belgesi  bilgileri alınmalı,
      • Karşı aracın Trafik poliçesi mutlaka görülmeli. Görülmeden araç kaza yerinden çekilmemelidir.
      • Tutanak, en az 2 aracın karıştığı kazalarda tutulabilecektir. Uygulama, tek taraflı kazaları kapsamamaktadır.
      • İkiden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında birden fazla (fotokopi ile çoğaltılmış olabilir) form kullanılabilecektir. Bu durumda, her bir form tüm sürücüler tarafından imzalanacaktır. İmzalar için formun alt tarafındaki boş alan kullanılabilecektir. Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecek.
      • Size ayrılmış olan alana, size göre kazanın nasıl geliştiğini anlatan düşüncenizi yazmalı ve mutlaka Krokiyi çizmelisiniz.
      • Kusur oranı tarafınızca belirlenmeyecek olup, daha sonra yetkililer tarafından değerlendirilecektir.
      • Tutanaklarda yer alan görgü tanığı bölümünü kazayı gören kişilerin ifadeleri doğrultusunda doldurunuz. Tutanakta yer alan fazla bilgi, işlemlerinizin hızlı yürümesini sağlayacaktır.

KAZA TESPİT TUTANAĞINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Örnek Doldurulmuş KAZA TESPİT TUTANAĞI İÇİN TIKLAYINIZ

asdasdasd