Ürün Sorumluluk Hasarlarında İstenilen Evraklar

Ürün Sorumluluk Hasarlarında

  • Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı,
  • Zarara sebebiyet veren ürüne ilişkin bilgiler,
  • Üretici firmanın konu hakkında tespit, görüş ve bilgileri,
  • Zarar miktarının tespitine yönelik belgeler (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.)
  • Tarafların anlaşamaması halinde olayın yargıya intikal etmesi durumunda mahkeme kararı,
  • Mahkeme kararına istinaden sigortalımız tarafından bir ödeme gerçekleştirilmiş ise icra emir ve ödeme makbuzu,

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.