ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI

Ürün Sorumluluk Sigortası’nı genişletilmiş özel şartlar ile 20 yıl önce Türkiye’de ilk kez uygulayan NART, 30 yılı aşkın deneyimden süzülen bilgisini ve  uluslararası partnerleriyle olan bağlantı gücünü sizler için bir araya getirmektedir. 

Ürün Sorumluluk Sigortası’nı genişletilmiş özel şartlar ile 20 yıl önce Türkiye’de ilk kez uygulayan NART, 30 yılı aşkın deneyimden süzülen bilgisini ve  uluslararası partnerleriyle olan bağlantı gücünü sizler için bir araya getirmektedir. Amacımız, partnerlerimiz kanalıyla 108 ülkedeki toplam 20.000 risk yöneticisinden faydalanarak işletmenizin Türkiye ve dünya faaliyetlerinden kaynaklanan risk unsurunun, kârlılık hedefiniz ile çelişmeyecek ekonomik bir şekilde kontrol altında tutulmasıdır.

Günümüzde müşteriye yönelik hizmetler kadar kullanıcı ve tüketicinin korunması ile insan hakları şirket ve devletlerin birincil hedefleri arasına yerleşti. Hizmet sektörü ve endüstrideki seri üretimin, üretim sürecindeki otomasyon ile birleşmesi sonucu birçok sektörde hatalı ürünlerin yol açtığı çok sayıda hasar olasılığı ortaya çıkmaktadır.

Ürün Sorumluluk Sigortası Nedir?

  • • Ürün Sorumluluk, üründeki bir hatadan dolayı 3.şahısların uğrayacağı maddi ya da bedeni hasarları konu edinmektedir.
  • • Ürün Sorumluluk Sigortası bir Ürün Garanti Sigortası değil, bir sorumluluk sigortasıdır, mala değil sigortalının üretmiş olduğu ürünle ilgili 3.şahıslara karşı sorumluluğa ilişkin güvence sağlar.

Ürünlerden Doğan Sorumluluk Nedir?

Günlük yaşamda sık sık karşılaştığımız ürün kaynaklı hasarlar, sadece ürününün hatalı olmasından değil; kullanımı hakkında yanlış bilgilendirmeden veya ürünün tehlikeli yan etkilerinden bahsedilmemesinden de doğmaktadır.

Hasarlardan Kimler Sorumlu Tutulabilir?

AB Ürün Sorumluluğu Yasası’na göre;

  • • Mamul, yarı mamul ve hammadde üreticileri
  • • Başkasının ürettiği malı kendi üretmiş gibi kendi markaları veya unvanları ile pazarlayanlar
  • • Üreticisi belli olmayan ürünleri satanlar
  • • AB üyesi bir ülkeye topluluk dışından ürün ithal edenler

Türkiye’deki tüketicinin Korunması Yasası’na göre; satıcı, bayii, üretici ve ithalatçı “ayıplı maldan veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlar” dan dolayı tüketiciye karşı müştereken ve müteselsilsen sorumludur.

Geri Çağırma Riskleri (Recall)

Ürün sorumluluk sigortalarının yanında ek olarak alınabilen ‘’Geri Çağırma Teminatı ‘’ tüketicilerin satın almış oldukları hatalı ürünlerin piyasadan toplatılmasında devreye girmektedir.

Teminata aşağıdaki özel şartlar eklenebilmektedir.

  • • Ürün Geri Çağırma;
  • • Kar Kaybı;
  • • Yerine Koyma Masrafları;
  • • Rehabilite Masrafları;
  • • Savunma Masrafları;
  • • Bilirkişi ve Danışma Masrafları

Hızlı Teklif Al