ürün sorumluluk sigortası

Ürün sorumluluk sigortası nedir?

Günümüzde müşteriye yönelik hizmetler kadar kullanıcı ve tüketicinin korunması ile insan hakları şirket ve devletlerin birincil hedefleri arasına yerleşti. Hizmet sektörü ve endüstrideki seri üretimin, üretim sürecindeki otomasyon ile birleşmesi sonucu birçok sektörde hatalı ürünlerin yol açtığı çok sayıda hasar olasılığı ortaya çıkmaktadır.

Ürünlerden doğan sorumluluk nedir?

Günlük yaşamda sık sık karşılaştığımız ürün kaynaklı hasarlar, sadece ürününün hatalı olmasından değil; kullanımı hakkında yanlış bilgilendirmeden veya ürünün tehlikeli yan etkilerinden bahsedilmemesinden de doğmaktadır.

Hasarlardan kimler sorumlu tutulabilir?

AB Ürün Sorumluluğu Yasası’na göre,

  • Mamul, yarı mamul ve hammadde üreticileri
  • Başkasının ürettiği malı kendi üretmiş gibi kendi markaları veya unvanları ile pazarlayanlar
  • Üreticisi belli olmayan ürünleri satanlar
  • AB üyesi bir ülkeye topluluk dışından ürün ithal edenler

Türkiye’deki tüketicinin Korunması Yasası’na göre,  satıcı, bayii, üretici ve ithalatçı “ayıplı maldan veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlar” dan dolayı tüketiciye karşı müştereken ve müteselsilsen sorumludur.
Endüstriyel Ürün Sorumluluğu Sigortası’nı genişletilmiş özel şartlan ile 20 yıl önce Türkiye’de ilk kez uygulayan NART, 30 yılı aşkın deneyimden süzülen bilgisini ve  uluslararası partnerleriyle olan bağlantı gücünü sizler için bir araya getirmektedir. Amacımız, partnerlerimiz kanalıyla 108 ülkedeki toplam 20.000 risk yöneticisinden faydalanarak işletmenizin Türkiye ve dünya faaliyetlerinden kaynaklanan risk unsurunun, kârlılık hedefiniz ile çelişmeyecek ekonomik bir şekilde kontrol altında tutulmasıdır.