WEBİNAR | Ahmet Yaşar Quick Sigorta – Garantili Teminatlandırma için Kefalet Sigortaları