Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası

Yabancı Uyruklular için Sağlık Sigortası,

Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin zorunlu olarak yaptırması gereken özel bir sağlık ürünüdür.

Yatarak Tedavi Teminatları

 • Dahili Yatış
 • Cerrahi Yatış
 • Operatör Doktor
 • Oda Yemek Refakat (Yıllık 180 gün)
 • Kemoterapi/Radyoterapi/Diyaliz
 • Yoğun Bakım (90 gün)
 • Evde Bakım (45 gün)
 • Küçük Müdahale
 • Kara Ambulansı
 • Suni Uzuv

Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor Muayene
 • İlaç
 • Görüntüleme ve laboratuar Hizmetleri
 • Modern Teşhis Yöntemleri
 • Fizik Tedavi Teminatı (Yıllık 15 seans)
 • Yardımcı Tıbbi Malzeme