yangın ve doğal afet sigortası

Yangın Sigortası ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ile birlikte aşağıdaki tehlikeler de isteğe bağlı olarak poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde teminat altına alınır.

Özel ya da ticari amaçla kullanılan herhangi bir binanın gerek kendisinin gerekse içinde bulunan eşya, makine, tesisat, demirbaş, emtia ve her türlü donanımının, çıkan bir yangında hasar görmesi durumunda ortaya çıkan zararların karşılanması amacı ile yapılan koruma sağlayan sigorta türüdür.

Yangın Sigortası ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ile birlikte aşağıdaki tehlikeler de isteğe bağlı olarak poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde teminat altına alınır.

✓ Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
✓ Duman
✓ Yer Kayması
✓ Kar Ağırlığı
✓ Kara Taşıtları Çarpması
✓ Hava Taşıtları Çarpması
✓ Enkaz Kaldırma
✓ Grev – Lokavt – Kargaşalık ve Halk Hareketleri
✓ Terör
✓ Kötü Niyetli Hareketler
✓ Enkaz Kaldırma Masrafları
✓ Fırtına
✓ Hırsızlık
✓ Dahili Su
✓ Kira Kaybı
✓ Yangın Mali Sorumluluk
✓ Cam Kırılması
SİGORTA BEDELİNİN KAPSAMI
Taşınmaz mallarda:
✓ Aksine sözleşme yoksa; binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler ile temeller ve istinat duvarları sigorta bedelinin kapsamı içindedir.
✓ Bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler,
çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi şeyler ancak poliçede belirtilmeleri kaydıyla sigorta bedelinin kapsamı içindedir.
✓ Sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti dikkate alınmaz.
TAŞINIR MALLARDA: SİGORTALI YERLERDE BULUNAN;
✓ Sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin içine giren,
✓ Sigortalı şeylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedele ilişkin tanım içine giren, her şey, poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın, ikame veya yeni satın alma dolayısıyla sonradan girmiş bulunsa dahi sigorta kapsamı içindedir.
✓ Aksine sözleşme yoksa, yalnız sigorta ettirene ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve çalışanlarına ait şeyler sigorta kapsamı içindedir.

Doğal Afetler yıkıcılıkları açısından büyük hasarlar doğurabilmekte ve hasara uğrayan işletmeleri kısmen yada tamamen durma noktasına getirmektedir.

Doğal Afetlere karşı risk planları oluşturulurken işletmelere hasar önleme konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu danışmanlık hizmetleri sonucunda doğal afetlerde oluşabilecek hasarlar kısmi olarak önlenebilmektedir. Ancak herhangi bir istatiki bilgi bulunmayan coğrafi şartlarda oluşabilecek doğal afetlere karşı en kapsamlı teminatları sunabilmek için NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. 20 yılı aşkın deneyimini global bakış açısıyla birleştirerek en kapsamlı doğal afet sigortalarını yurtiçinde ve yurtdışında binlerce müşterisine sunmaktadır.

Detaylı bilgi ve sigorta başvurusu için size en yakın NART ofisiyle irtibata geçebilirsiniz.

Hızlı Teklif Al


© 2022 NART | Tüm Hakları Saklıdır.