mudurler

yönetici ve çalışan sorumlulukları

İş dünyasında firma boyutları büyüdükçe firmanın hizmet sunduğu sektörlerin dışında çevresel tüm sektörlere karşı sorumlulukları da büyümektedir. Günümüzde bu sorumluluk ağı tahmin edilen den daha hızlı büyümektedir. İşletmeler bu sorumluluk ve risk ağlarına takılmadan ilerlemeye çalışırken karar verme süreçlerinde yapılacak hatalar sonuçları tahmin bile edilemeyen hasarlar doğurabilir. Karar alma süreçlerinin merkezinde de yöneticiler ve çalışanlar bulunmaktadır.

Yönetici ve çalışanlar hatalı verilen kararlar ve uygulamalarla işletmenin mali yükümlülükler altına girmesini sağlayacakları gibi ilk etapta mali boyutu görünmeyen itibar kayıplarına da yol açabilirler. Bu kayıplar daha sonra mali problemlere de yol açacaktır.

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tüm sektörlerde hızla büyüyen bu risklere karşı oluşturulan sigorta planları ve risk yönetim hizmetlerini, uluslar arası partnerleri kanalıyla tüm dünya üzerinde incelemektedir. Her gün yeni bir şirket skandalı ile karşılaşılmaya başlanan dünyada bu tür problemlerin önlenmesi yada telafi edilmesinde müşteri odaklı hizmet yaklaşımı tüm işletmelerin yaşam kalitelerini güvence altına almayı başarmaktadır.